Upozorenje

O programu

Nedostatak licenciranih medicinskih sestara koje se  brinu za osobe sa stomom, ranom i inkontinencijom i koje su sveprisutne u evropskim razmjerima bio je razlog za pokretanje programa za stjecanje kompetencija medicinskih sestara iz područja enterostomalne terapije. Završetkom obrazovnog programa izrađenog prema smjernicama svjetskog udruženja enterostomalnih terapeuta, polaznici će dobiti certifikat enterostomalnog terapeuta priznatog od strane WCET-a  (svjetsko vijeće enterostomalnih terapeuta) te biti će osposobljeni za pružanje pomoći i brigu o osobama sa stomom, ranom i inkontinencijom.
Program omogućuje ciljno obrazovanje medicinskih sestara iz područja njege stome, rane i inkontinencije. Potrebe bolesnika po povratku u socijalnu sredinu zahtijevaju pokretanje ovog programa. Bolesnici su po otpustu iz ustanove prepušteni sami sebi i zdravstvenim djelatnicima koji nemaju adekvatno znanje i vještine za zbrinjavanje bolesnika navedenih patologija. Program obrazovanja enterostomalnih terapeuta provodi se po smjernicama koje preporučuje WCET. Program ima svoju vrijednost jer omogućava prvostupnicama sestrinstva dobivanje dodatnih vještina i kompetencija iz područja enterostomalne terapije, inkontinencije i njege kronične i kirurške rane.


Razina programa: cjeloživotno obrazovanje

ECTS bodovi: 27,5

Područje programa: biomedicina i zdravstvo

Ishodi učenja programa (kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa):

Po završetku programa polaznici će:
yesprepoznati čimbenike koji remete prirodni tijek postoperativnog oporavka;
yespoduzeti sve mjere u svrhu sprječavanja pojavnosti infekcija ili komplikacija i iste prepoznati;
yesplanirati, provoditi i evaluirati provođenje zdravstvene njege bolesnika sa stomom, inkontinentnog bolesnika i onog sa kirurškom ranom, kroničnom ili onom nastalom kao komplikacija;
 
Nakon zavšetka programa studenti:
yes stječu  WCET-ov certifikat iz enterostomalene terapije i postaju njihovi članovi;
yesdio stečenih ECTS bodova polaznici će moći iskoristiti prilikom upisa na neki od sveučilišnih diplomskih programa;
 

Nastava

Popis modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova i raspored nastave

Nastavni plan
Raspored nastave


Obavijesti o natječaju i prijavi kandidata
Obavijest
Natječaj
Prijava

Materijali za vježbu:
Neuređeni tekst
Slika 1


Listopad, 2018.
Objavljen članak u časopisu BullETin - World Council of Enterostomal Therapists, Enterostomal Therapy under the iron“umbrella” of the WCET® in the Republic of Croatia (str. 37.)

 
.