Obrasci i zahtjevi

Memorandum Fakulteta zdravstvenih studija (u zaglavlju podesiti podatke katedre/službe)

Memorandum FZSRI


Službena putovanja

Obrazac za službeno putovanje

Prilog za putne troškove - vanjski suradnici

Obrazac za plaćanja

Obrazac zahtjeva za plaćanja


European Curriculum Vitae Format

Obrazac europass CV HR

Obrazac europass CV EN


Godišnji odmor

 Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora


Objava novosti na mrežnim stranicama

 Zahtjev za objavu materijala na mrežnim stranicama


Obrasci za vanjsku suradnju

 Izvješće o obavljenoj nastavi (vanjski suradnik)

 Prilog ugovoru o djelu


Izbor u nastavno zvanje

Obrazac za izbor u nastavno zvanje


Izbor u znanstveno-nastavno zvanje 

Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje


Tablica bodovanja za prvi izbor asistent ili poslijedoktorand

Tablica bodovanja za prvi izbor asistent ili poslijedoktorand


Predlošci FZSRI koje možete za prezentacije (ppt., pptx.)

FZSRI prezentacija tema bijelo - HR

FZSRI prezentacija tema bijelo - ENG

FZSRI prezentacija tema plavo - HR

FZSRI prezentacija tema plavo - ENG