Galerija događaja

Potpisivanje sporazuma o suradnji između FZSRI-a i Poliklinike za opću kirurgiju, radioterapiju i onkologiju te radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB, 15. studenoga 2017. godine


Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 23. ožujka 2017. godine


Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 20. ožujka 2017. godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 


Promocija diplomiranih studenata (preddiplomskih i diplomskih studija) održana 18. ožujka 2016. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku Svečana sjednica povodom dana Fakulteta zdravstvenih studija održana 14. ožujka 2016.