Upozorenje

Katedra za temeljne medicinske znanosti


Pročelnica


Prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajnica 
 

Vera Vizintin

Tel.: +385 51 554 944

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Djelatnici

Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof. dr. sc. Dražen Kovač, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izv. prof. dr. sc. Gordana Brumini, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mr. sc. Ariana Fužinac-Smojver, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dr. sc. Andrica Lekić, viši predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Branka Dresto Alač, dipl.ing. fizike, viši predavač,
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dr. sc. Aleksandra Stevanović, dipl. psih. prof., poslijedoktorand, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nastava (satnica izvođenja nastave za ak. god. 2018./2019.)

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

 I. godina  
Anatomija
Farmakologija
Fiziologija
Informatička metodologija znanstvenog istraživanja
Informatika u zdravstvenoj njezi
Komunikacijske vještine
Mikrobiologija s parazitologijom
Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja - nastavni materijal
Osnove medicinske kemije i biokemije
Psihološka medicina

II. godina 
Patofiziologija
Patologija
Zdravstvena psihologija

III. godina
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu
 

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

I. godina
Anatomija s histologijom
Fizika
Fiziologija s patofiziologijom
Psihički razvoj čovjeka
Psihološka medicina

II. godina 
Komunikacijske vještine

III. godina
Medicinska statistika
 

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija

I. godina
Anatomija
Fizika
Fiziologija s patofiziologijom
Komunikacijske vještine
Medicinska informatika
Patologija
Praktikum fizikalnih mjerenja

II. godina 
Farmakologija

Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

I. godina 

Anatomija
Biokemija
Biologija
Fizika
Histologija
Kemija
Komunikacijske vještine
Medicinska informatika
Medicinska statistika

II. godina
Fiziologija s patofiziologijom
Histološke tehnike
Imunologija
Medicinska bakteriologija i virologija
Molekularna biologija
Opća mikrobiologija
Patologija

III. godina
Humana genetika
Klinička mikrobiologija
Medicinska parazitologija i mikologija
 

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

I. godina
Anatomija reproduktivnog sustava
Biofizika i zaštita od ionizirajućeg zračenja
Embriologija za primalje
Fiziologija reproduktivnog sustava
Fiziologija s patofiziologijom
Informatizacija i administracija u primaljstvu
Komunikacijske vještine i rad u grupi
Opća anatomija
Opća mikrobiologija
Psihološka medicina
Specijalna mikrobiologija u primaljstvu

II. godina
Metode istraživačkog rada
Osnove farmakologije
Osnove humane genetike
Patologija
Primjena lijekova u žena reproduktivne dobi
 
III. godina
Primaljstvo temeljeno na dokazima

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo-menadžment u sestrinstvu

I. godina
Dijetetičke metode i pravilna prehrana
Interdisciplinarni pristup primjeni statističkih metoda u zdravstvu
Komunikacija
Medicinska informatika
Mjerenje i procjena boli
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav
Umijeće medicinske nastave
 
II. godina
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika
Redukcijske dijete 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

I. godina
Dijetetičke metode i pravilna prehrana
Interdisciplinarni pristup primjeni statističkih metoda u zdravstvu
Komunikacija
Medicinska informatika
Mjerenje i procjena boli
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav
Umijeće medicinske nastave
 

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

I. godina
Dijetetičke metode i pravilna prehrana
Interdisciplinarni pristup primjeni statističkih metoda u zdravstvu
Komunikacija
Medicinska informatika
Mjerenje i procjena boli
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav
Umijeće medicinske nastave

II. godina
Biomehanika
Neurofiziologija pokreta
Funkcionalna procjena

Diplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

II. godina
Analitičke tehnike II
Autoimune bolesti - patogenetski mehanizmi i novi terapijski pokušaji
Biofilm
Laboratorijske metode u patologiji
Neurokemija
Osnove nutricionizma
Sastav i uloga tjelesnih tekućina
Sudska i forenzička medicina
Prenatalna dijagnostika
Redukcijske dijete
Životinjski modeli kroničnih bolesti

Diplomski sveučilišni studij Klinički nutricionizam

I. godina
Epidemiologija s procjenom kakvoće prehrane
Farmakologija
Fitoterapija i klinička aromaterapija
Interdisciplinarni pristup primjeni statističkih metoda u zdravstvu
Komunikacija
Medicinska informatika
Mediteranski, vegeterijanski i ostali obrasci prehrane
Menadžment socijalnog poduzetništva u zajednici
Patofiziologija prehrane
Prehrambene tehnologije
Primjena dijetetičkih metoda u kliničkom okruženju
Suvremene teme iz psihologije