Upozorenje

Katedra za javno zdravstvo


Pročelnica 

 


V. d. pročelnica prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. politolog
Konzultacije: ponedjeljak od 13,00 do 14,00, srijeda od 13,00 do 14,00
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Tajnica

Marinka Kruljac

Tel.: +385 51 688 264

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


O Katedri


Katedra za javno zdravstvo djeluje u sklopu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci od njegovog osnutka 1. listopada 2014. godine. Tijekom godina u rad Katedre se uključio veći broj nastavnika i suradnika koji čine interdisciplinarni tim usmjeren na izvođenje nastave iz preventivne skupine kolegija, etike, bioetike i stranih jezika za sve profile neliječničkih zdravstvenih djelatnika koji se školuju na Fakultetu zdravstvenih studija.
Razvojna vizija Katedre je da svojim kadrovskim potencijalom nastoji kontinuirano unaprjeđivati nastavni proces, a stručnim i znanstvenim aktivnostima bude u korak sa suvremenim trendovima iz šireg područja javnog zdravstva, etike i bioetike te stranih jezika.
 


Djelatnici


  Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med.
  Konzultacije: utorak 12-14
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
  Konzultacije: utorak 12-14
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero, dr.med.
 
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 Doc.dr.sc. Suzana Janković, dr.med.

  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Doc.dr.sc. Lovorka Bilajac, dipl. san. ing.

  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  Dr. sc. Stjepka Popović, univ. spec. pol., mag. educ. soc.
  Konzultacije: utorak od 10 - 12 h i četvrtak od 10 - 12 h
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Dr. sc. Darko Roviš, prof., poslijedoktorand
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


  Viši predavač, Tajana Tomak, prof.  eng. i njem. jezika i knjiž.
  Konzultacije: utorak: 10,00-12,00 i četvrtak: 10,00-12,00
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Predavač, Kristijan Zulle, mag. physioth.
  Konzultacije: utorkom od 13 do 14 i četvrtkom od 15 do 16

  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Predavač, Dr. sc. Danijela Lakošeljac dr. med.
  Konzultacije: u Zavodu za javno zdravstvo PGŽ(Krešimirova 52A), Soba 7, srijeda od 13-14h
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  Predavač, Helena Štrucelj, dipl. psih. prof. 
  Konzultacije: svaki dan od 13:00 do 14:00 (osim kada je nastava u to vrijeme ili po dogovoru)
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Nastava

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, redovni


I. godina
Filozofija i bioetika u sestrinstvu - doc. dr. sc. Igor Eterović
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić‑Hero
Strani jezik  I - Engleski jezik I, Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Higijena i epidemiologija - dr. sc. Danijela Lakošeljac
Javno zdravstvo - izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić
Sociologija zdravlja - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Izborni kolegij
Bioetika i kultura dijaloga - prof. dr. sc. Nada Gosić
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje – mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
Strani jezik  I - Engleski jezik II, Tajana Tomak, viši predavač
 Strani jezik  I - Njemački jezik II, Tajana Tomak, viši predavač
 
III. godina
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja - izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr.sc. Damir Brnas
Seksualno zlostavljanje djece – izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, izvanredni

I. godina
Filozofija i bioetika u sestrinstvu - doc. dr. sc. Igor Eterović
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić‑Hero
Strani jezik  I - Engleski jezik I, Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Higijena i epidemiologija - dr. sc. Danijela Lakošeljac
Javno zdravstvo - izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 
Sociologija zdravlja - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Strani jezik  I - Engleski jezik II - Tajana Tomak, viši predavač
Bioetika i kultura dijaloga u sestrinstvu - prof. dr. sc. Nada Gosić
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje – mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije

III. godina
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja - izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika –mr. sc. Damir Brnas
Seksualno zlostavljanje djece – izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo, redovni

I. godina
Javno zdravstvo - doc. dr. sc. Suzana Janković
Sociologija u primaljstvu - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada --
Promocija zdravlja - doc.dr. sc. Suzana Janković
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić‑Hero
Strani jezik - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Bioetika u primaljstv - doc. dr. sc. Igor Eterović
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
 
III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo, izvanredni

I. godina
Javno zdravstvo - doc. dr. sc. Suzana Janković
Sociologija u primaljstvu - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada --
Promocija zdravlja - doc. dr. sc. Suzana Janković
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić‑Hero
Strani jezik I - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
Bioetika u primaljstvu - doc. dr. sc. Igor Eterović
 
III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

I. godina
Javno zdravstvo u fizioterapij - Kristijan Zulle, mag. physio.
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada --
Strani jezik I - Engleski jezik - Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
 
III. godina
Etika  zdravstvene skrbi - prof. dr. sc. Nada Gosić
Medicinska sociologija - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas
Prirodni ljekoviti činitelji - prof. dr. sc. Vladimir Mićović
Seksualno zlostavljanje djece – izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija, redovni

I. godina
Etika zdravstvene skrbi - prof. dr. sc. Nada Gosić
Medicinska sociologija - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada --
Strani jezik I - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Socijalna medicina i epidemiologija - doc. dr. sc. Lovorka Bilajac 
Strani jezik II - Engleski jezik II, Tajana Tomak, viši predavač - nastavni materijal
 
III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija izvanredni

I. godina
Etika zdravstvene skrbi - prof. dr. sc. Nada Gosić
Medicinska sociologija - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada --
Strani jezik I - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač - nastavni materijal
 
II. godina
Socijalna medicina i epidemiologija - doc. dr. sc. Lovorka Bilajac
Strani jezik II - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
 
III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

I. godina
Etika sestrinstva u teoriji i praksi - prof. dr. sc. Nada Gosić
Javnozdravstvene intervencije - izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur, --
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, --
Profesionalni identitet u sestrinstvu - prof. dr. sc. Nada Gosić, doc. dr. sc. Sandra Bošković

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

I. godina
Javnozdravstvene intervencije - Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur, --
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, --

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

I. godina
Javnozdravstvene intervencije - izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur, --
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, --
Prava i obveze u zdravstvenoj struci - Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac

  Diplomski sveučilišni studij Klinički nutricionizam

I. godina
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur, --
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, --
Njemački jezik II - Tajana Tomak, viši predavač

  Diplomski sveučilišni studij Primaljstvo

I. godina
Primjena zdravstvenog zakonodavstva u RH i EU - Doc. dr. sc. Suzana Janković
Etika u znanstvenim istraživanjima i praksi - Doc. dr. sc. Igor Eterović


Publikacije (od 2014.)


Knjige  autorske

 • Muzur A, Rinčić I. 2015. Van Rensselaer Potter i njegovo mjesto u povijesti bioetike. Zagreb: Pergamena.
 • Muzur A, Rinčić I. 2018. Bioetička Europa našeg doba: struje, kormilari, sidrišta. Zagreb: Pergamena.
 
Knjiga – urednička

 • Muzur A, Sass H-M, ur. 2017. 1926-2016: Fritz Jahr's Bioethics – A Global Discourse. Münster: Lit.

 
Poglavlja u knjigama

 • Muzur A, Rinčić I. 2017. Ignaz Bregenzer (1844-1906): a brief hommage to the most important source of Fritz Jahr’s ideas on animal ethics. U: Byk Ch, Sass H-M, ur. Fritz Jahr (1895-1953): From the Origin of Bioethics to Integrative Bioethics. Pariz: MA Editions – ESKA. Pp. 39-45.
 • Rinčić I, Sodeke SO, Muzur A. 2017. From integrative bioethics to integrative bioethics: European and American perspectives. U: Byk Ch, Sass H-M, ur. Fritz Jahr (1895-1953): From the Origin of Bioethics to Integrative Bioethics. Pariz: MA Editions – ESKA. Pp. 181-194.
 • Muzur A, Rinčić I. 2018. Science as religion: when science becomes (too) irrational. U:Kurjak A, Chervenak FA, ur. Science and Religion: Synergy not Skepticism. New Delhi: Jaypee Brothers. Pp. 331-335.
 • Rinčić I, Muzur A, Vasiljev Marchesi V, Sodeke SO. 2018. A history of informed consent in Croatia. U: Hostiuc S, Buda O, ur. The Age of Informed Consent: A European History. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Pp. 143-158.
 • Rinčić I, Muzur A, Sodeke SO. 2018. Sex selection, gender selection, and sexism. U: Hostiuc S, ur. Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies. London: Elsevier/Academic Press. Pp. 113-130.
 
Članci u časopisima

 • Muzur A. 2014. The nature of bioethics revisited. Developing World Bioethics 14 (2), 109-110.
 • Muzur A, Rinčić I, Sodeke S. 2016. The real Wisconsin Idea: the seven pillars of Van Rensselaer Potter’s bioethics. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 29 (4), 587-596.
 • Rinčić, I., Muzur, A., Sodeke, S.O. (2018.) Sex Selection, Gender Selection, and Sexism. U: S. Hostiuc (ur.), Clinical Ethics at the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies (str. 113-130), Academic Press – Elsevier.
 • Franse, Carmen B.; Grieken, Amyvan; Alhambra-Borrás, Tamara; Valía-Cotanda, Elisa; Staveren, Rob van; Rentoumis, Tasos; Markaki, Athina; Bilajac, Lovorka; Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav; Verma, Arpana; Williams, Greg; Koppelaar, Elin; Martijn, Rens; Voorham, Antonius J.J.; Mattac, Francesco; Garcés-Ferrerb, RasojJorge; Raat, Hein. The effectiveness of a coordinated preventive care approach for healthy ageing (UHCE) among older persons in five European cities: A pre-post controlled trial. // International journal of nursing studies. 88 (2018) ; 153-162.
 • Roviš, Darko; Černelič Bizjak, Maša; Vasiljev Marchesi, Vanja; Petelin, Ana; Jenuš, Tina; Vidic, Suzana; Drevenšek, Gorazd; Jenko Pražnikar, Zala. Increased Risk-Taking Behaviour and Brain-Derived Neurotrophic Factor Val66Met Polymorphism Correlates to Decreased Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor Level in Heroin Users. // European addiction research. 24 (2018) , 4; 189-200.


Znanstveni projekti

Područje istraživanja: povijest medicine i bioetike

 • Korijeni bioetike: američki i europski prinosi konstrukciji jedinstvene povijesti (844-10-1344). Sveučilište u Rijeci. 2014.-2018. Voditelj A. Muzur.
 • European Bioethics in Action (Europska bioetika na djelu) – EuroBioAct. Hrvatska zaklada za znanost. 2014.-2017. Voditelj A. Muzur.


Područje istraživanja: javno zdravstvo

Znanstveni i stručni projekti:

 • Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge (Okvir društvenog uključivanja za smanjenje tereta kroničnih bolesti) – SEFAC. Treći EU programa za zdravlje. 2017.-2020. Voditeljica V. Vasiljev Marchesi.
 • Integrated health and social care pathways, early detection of frailty, management of polypharmacy and prevention of falls for active and healthy ageing in European cities - UHCE 2.0. Drugi EU program za zdravlje. 2014. – 2018. Voditelj T. Rukavina.
 • ENhancing REsilience in Teacher Education – ENRETE. Erasmus plus. 2016.-2018. Voditelj D. Roviš.


Galerija


Posjeta - Opatovac 2015.Sajam sporta Umag Sport i volontiranje djelatnika i studenata zdravstvenog tima 100 milja Istre
 
.