Upozorenje

Katedra za javno zdravstvo


Pročelnica 

 


prof. dr. sc. Nada Gosić, dipl. politolog
Konzultacije: ponedjeljak od 13,00 do 14,00, srijeda od 13,00 do 14,00
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Tajnica


  Marinka Kruljac
  Tel.: +385 51 688 264
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


O Katedri


Katedra za javno zdravstvo djeluje u sklopu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci od njegovog osnutka 1. listopada 2014. godine. Tijekom godina u rad Katedre se uključio veći broj nastavnika i suradnika koji čine interdisciplinarni tim usmjeren na izvođenje nastave iz preventivne skupine kolegija, etike, bioetike i stranih jezika za sve profile neliječničkih zdravstvenih djelatnika koji se školuju na Fakultetu zdravstvenih studija.
Razvojna vizija Katedre je da svojim kadrovskim potencijalom nastoji kontinuirano unaprjeđivati nastavni proces, a stručnim i znanstvenim aktivnostima bude u korak sa suvremenim trendovima iz šireg područja javnog zdravstva, etike i bioetike te stranih jezika.
 


Djelatnici


  Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med.
  Konzultacije: utorak 12-14
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
  Konzultacije: utorak 12-14
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero, dr.med.
 
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 Doc.dr.sc. Suzana Janković, dr.med.

  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Doc.dr.sc. Lovorka Bilajac, dipl. san. ing.

  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dr. sc. Darko Roviš, prof., poslijedoktorand
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


  Viši predavač, Tajana Tomak, prof.  eng. i njem. jezika i knjiž.
  Konzultacije: utorak: 10,00-12,00 i četvrtak: 10,00-12,00
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Viši predavač, Kristijan Zulle, mag. physioth.
  Konzultacije: utorkom od 13 do 14 i četvrtkom od 15 do 16
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  Predavač, Dr. sc. Danijela Lakošeljac dr. med.
  Konzultacije: u Zavodu za javno zdravstvo PGŽ(Krešimirova 52A), Soba 7, srijeda od 13-14h
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  Predavač, Helena Štrucelj, dipl. psih. prof. 
  Konzultacije: svaki dan od 13:00 do 14:00
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  Predavač, Dajana Carti, mag. theol.
  
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  Tomislav Pavlešić, dipl. ing. agr.
  Stručni suradnik za administrativno vođenje projekta "Karakterizacija autohtonih vinskih kultivara Primorsko –goranske županije"
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Naslovna zvanja:


  nasl. pred. Dobrica Rončević, dr.med.
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  mr.sc. Damir Brnas, nasl. pred.
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  nasl. doc. dr. sc. Vanja Ivković
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  nasl. pred. Helena Glibotić Kresina dr.med.
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


  nasl. doc. dr. sc. Aleksandar Racz, prof.v.š.
  e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Nastava

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, redovni


I. godina
Filozofija i bioetika u sestrinstvu - doc. dr. sc. Igor Eterović
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić‑Hero
Strani jezik  I - Engleski jezik I, Tajana Tomak, viši predavač 

II. godina
Higijena i epidemiologija - dr. sc. Danijela Lakošeljac, pred.
Javno zdravstvo - prof. dr. sc. Đulija Malatestinić
Sociologija zdravlja - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Strani jezik  I - Engleski jezik II, Tajana Tomak, viši predavač
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje – mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
 
III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr.sc. Damir Brnas
Seksualno zlostavljanje djece - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, izvanredni

I. godina
Filozofija i bioetika u sestrinstvu - doc. dr. sc. Igor Eterović
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić‑Hero
Strani jezik  I - Engleski jezik I, Tajana Tomak, viši predavač

II. godina
Higijena i epidemiologija - dr. sc. Danijela Lakošeljac
Javno zdravstvo - prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, dr. med. 
Sociologija zdravlja - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Strani jezik  I - Engleski jezik II - Tajana Tomak, viši predavač
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje – mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije

III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - mr. sc. Damir Brnas, nasl. pred.
Seksualno zlostavljanje djece – izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo, redovni

I. godina
Javno zdravstvo - doc. dr. sc. Suzana Janković
Sociologija u primaljstvu - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada - Helena Štrucelj, predavač
Promocija zdravlja - doc.dr. sc. Suzana Janković
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić‑Hero
Strani jezik - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Bioetika u primaljstvu - doc. dr. sc. Igor Eterović
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
 
III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo, izvanredni

I. godina
Javno zdravstvo - doc. dr. sc. Suzana Janković
Sociologija u primaljstvu - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada - Helena Štrucelj, predavač
Promocija zdravlja - doc. dr. sc. Suzana Janković
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić‑Hero
Strani jezik I - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Bioetika u primaljstvu - doc. dr. sc. Igor Eterović
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
 
III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

I. godina
Javno zdravstvo u fizioterapij - Viši predavač, Kristijan Zulle, mag. physioth.
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada - Helena Štrucelj, predavač
Strani jezik I - Engleski jezik - Tajana Tomak, viši predavač
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
Fizička aktivnost kao prediktor zdravog starenja – doc. dr. sc. Lovorka Bilajac
 
II. godina
Etika  zdravstvene skrbi - prof. dr. sc. Nada Gosi
Medicinska sociologija - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas, nasl. pred.
Prirodni ljekoviti činitelji - prof. dr. sc. Vladimir Mićović
Seksualno zlostavljanje djece / kolegij u mirovanju – izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Fizička aktivnost kao prediktor zdravog starenja - doc. dr. sc. Lovorka Bilajac

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija, redovni

I. godina
Etika zdravstvene skrbi - prof. dr. sc. Nada Gosić
Medicinska sociologija - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada - Helena Štrucelj, predavač
Strani jezik I - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač
 
II. godina
Socijalna medicina i epidemiologija - doc. dr. sc. Lovorka Bilajac 
Strani jezik II - Engleski jezik II, Tajana Tomak, viši predavač - nastavni materijal
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas. nasl. pred.

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija izvanredni

I. godina
Etika zdravstvene skrbi - prof. dr. sc. Nada Gosić
Medicinska sociologija - izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada - Helena Štrucelj, predavač
Strani jezik I - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač - nastavni materijal
 
II. godina
Socijalna medicina i epidemiologija - doc. dr. sc. Lovorka Bilajac
Strani jezik II - Engleski jezik, Tajana Tomak, viši predavač
Izborni kolegij
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - mr. sc. Sergio De Privitellio, prof. kineziologije
 
III. godina
Izborni kolegij
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika – mr. sc. Damir Brnas

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

I. godina
Etika sestrinstva u teoriji i praksi - prof. dr. sc. Nada Gosić
Javnozdravstvene intervencije - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, Helena Štrucelj, predavač
 
II. godina
Rad nastavnog zavoda za javno zdravstvo – prof. dr. sc. Vladimir Mićović
Upravljanje rizicima u zdravstvu – prof. dr. sc. Vladimir Mićović, mr. sc. Dobrica Rončević
Izborni kolegij
Dizajn studija u epidemiologiji i javnom zdravstvu- nas. doc. dr. sc. Vanja Ivković

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

I. godina
Javnozdravstvene intervencije - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, Helena Štrucelj, predavač
Izborni kolegij
Prevencija ovisnosti u adolescenciji, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero
 
II. godina
Izborni kolegij 
Alkoholizam i ovisnosti – prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. sc. Darko Roviš 
Dizajn studija u epidemiologiji i javnom zdravstvu- nas. doc. dr. sc. Vanja Ivković

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

I. godina
Javnozdravstvene intervencije - izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, Helena Štrucelj, predavač
Prava i obveze u zdravstvenoj struci - Doc. dr. sc. Lovorka Bilajac
Izborni kolegij
Istraživanje i projekti u fizioterapiji - doc. dr. sc. Lovorka Bilajac

  Diplomski sveučilišni studij Klinički nutricionizam

I. godina
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, Helena Štrucelj, predavač

  Diplomski sveučilišni studij Primaljstvo

I. godina
Primjena zdravstvenog zakonodavstva u RH i EU - doc. dr. sc. Suzana Janković
Etika u znanstvenim istraživanjima i praksi - doc. dr. sc. Igor Eterović
Znanost i društvo - prof. dr. sc. Amir Muzur
Nacrt diplomskog rada - prof. dr. sc. Amir Muzur, Helena Štrucelj, predavačOdabrani znanstveni i stručni radovi
 
 • Zhang, XX; Tan, SS ; Franse, CB; Bilajac, L ; Alhambra-Borras, T; Garces-Ferrer, J ; Verma, A; Williams, G; Clough, G; Koppelaar, E ; Rentoumis, T; van Staveren, R; Voorham, AJJ; Mattace-Raso, F; van Grieken, A; Raat, H. Longitudinal Association Between Physical Activity and Frailty Among Community-Dwelling Older Adults. JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY. Volume: 68 Issue: 7 Pages: 1484-1493, Published: JUL 2020. DOI: 10.1111/jgs.16391
 • Grahovac, T.; Ružić, K.; Letica-Crepulja, M.; Petrić, D.; Dadić-Hero, E; Frančišković, T. Effects of psychosocial day care programme on quality of life in patients afected with schizophrenia-a prospective study// Psychiatria Danubina, 28 (2016), 2; 111-117
 • Gosic, N. Tomak, T.  »Professional and normative standards in midwifery in six Southeast European countries: A policy case study«, Eur J Midwifery 2019;3(October):18 DOI: https://doi.org/10.18332/ejm/113131
 • Janković, S. Malatestinić G, Benčević – Striehl H. Parents´ Attitudea on Sexual education – What and When? Coll.Antropol.37 (2013)1:17-22
 • Ilic M, Barbic L, Bogdanic M, Tabain I, Savic V, Kosanovic Licina ML, Kaic B, Jungic A, Vucelja M, Angelov V, Kovacevic M, Roncevic D, Knezevic S, Stevanovic V, Slavuljica I, Lakoseljac D, Vickovic N, Bubonja-Sonje M, Hansen L, Vilibic-Cavlek T. Tick-borne encephalitis outbreak following raw goat milk consumption in a new micro-location, Croatia, June 2019.Ticks Tick Borne Dis. 2019 Nov;11(6):101513.
 • Muzur A, Rinčić I, Sodeke S. 2016. The real Wisconsin Idea: the seven pillars of Van Rensselaer Potter’s bioethics. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 29 (4), 587-596.
 • Saftić, L., Peršurić, Ž., Fornal, E., Pavlešić, T., Kraljević Pavelić, S., Targeted and untargeted LC-MS polyphenolic profiling and chemometric analysis of propolis from different regions of Croatia. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 165(2019), 162-172. doi:10.1016/j.jpba.2018.11.061
 • Popović, S.(2018) Child sexual abuse news. A systematic review of content analysis studies. Journal of Child Sexual Abuse, 27(7), 752-777.
 • Rinčić, I., Doričić, R., Byun, S.-y, Lee, C. K., Muzur, A. (2020.), From Mere Urbanity to Urban Bioethical Standards: An Invitation to a Broadening of Bioethics. Jahr – European Journal of Bioethics 21 (11): 143-157.
 • Mamula, M., Hojt Ilić, A., Mihaljević, K., Drožđan-Kranjčec, A., Boullet D., Bićanić, J., Huić, A., Čarpović, T., Grujić Tomas, N., Kelek Sabolić, I., Radić Bursać, S., Šarić, T., Štrucelj, H. (2020). Radionice za prevenciju seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima. U: M. Mamula (Ur) Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima. Zagreb: Ženska soba – Centar za seksualna prava.

 


Projekti
 
 • Value-based methodology for integrated care supported by ICT (VALUECARE) Project to the Funding Authority as part of the Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)- , Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Vanja Vasiljev,suradnica na projektu doc.dr.sc. Lovorka Bilajac
 • Utjecaj općeg zdravlja na oralno zdravlje, Sveučilište u Rijeci, voditeljica projekta prof. dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić.  Suradnica na projektu izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić Hero
 • Public Spaces: Culture and Integration in Europe. HERA Joint Research Programme. PI1 Florian Steger; PI3 (voditelj) Amir Muzur. 2018.-2021.
 • Novi trendovi u bioetici srednje i jugoistočne Europe: istraživanje i umrežavanje resursa (uniri-human-18-4-1130). Sveučilište u Rijeci. 2019.-2022. Voditelj A. Muzur, suradnica I. Rinčić.
 • Digital social innovation: new educational competences for social inclusion (Erasmus+, Strategic Partnerships). Voditelj: Gilberto Marzano (Udine). Hrvatski partner: Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci (voditelj A. Muzur). 2018.-2020.
 • Bioetički standardi urbaniteta: grad kao okvir etike života (s posebnim osvrtom na Rijeku; uniri-human-18-49-5431). Voditeljica: Iva Rinčić, suradnik A. Muzur.Sveučilište u Rijeci. 2019.-2022.
 • Bioethical aspects of urban(ised) artificial intelligence. Voditelj Sun Yong Byun (Seul). Suradnici u projektu A. Muzur i I. Rinčić.Research Institute for Humanities Contents, Chung-Ang University, Seul, Južna Koreja. 2019.-2020.
 • Building an artificial intelligence ecosystemfor human-centered values and inclusive society with the perspectives from ethics andlaw. Voditeljica Jiwon Shim (Seul). Suradnici u projektu A. Muzur i I. Rinčić.Research Institute for Humanities Contents, Chung-Ang University, Seul, Južna Koreja. 2020.-2021.
 • Karakterizacija autohtonih vinskih sorti Kvarnera (su)financiranom iz sredstava temeljem Ugovora br. 154/08/2019, (Klasa: 320-01/18-01/29, URBROJ: 2170/1-08/2-19-5 od 05. srpnja 2019 godine),  sukladno sporazumu i ugovoru koji je potpisan između Primorsko-goranske županije i Sveučilišta u Rijeci. Suradnik na projektu Tomislav Pavlešić, dipl. ing. agr.
 • COST CA19106 „Multi-Secoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends“ (2020. – 2024.), Voditelj projekta dr. Andreas Jud sa Sveučilišta u Ulmu.  Suradnica na projektu dr. sc. Stjepka Popović.
 • Medijska reprezentacija djece: analiza znanstvene produkcije i analiza medijskog teksta« (2020.). Sveučilište u Zagrebu Voditeljica projekta dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki. vanjska suradnica na projektu dr. sc. Stjepka Popović,
 • Jačanje kapaciteta za prevenciju i ranu detekciju rizika i stanja vezanih uz kronične nezarazne i maligne bolesti u PGŽ i RH,  nositelj NZJZPGŽ u okviru Europskog Socijalnog Fonda (ESF), poziv PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1 koordinator projekta dr. sc. Darko Roviš
 • SEFAC projekt - volonter Viši predavač, Kristijan Zulle, mag. physioth.
 
.