Upozorenje

Katedra za javno zdravstvo


Pročelnica 


Izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. sanit. ing.

e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Tajnica

Marinka Kruljac

Tel.: +385 51 688 264

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Djelatnici

Prof. dr. sc. Nada Gosić, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stjepka Popović, univ. spec. pol., mag. educ. soc., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dr. sc. Darko Roviš, prof., poslijedoktorand, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Martina Šendula-Pavelić, prof. psih., viši predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajana Tomak, prof.  eng. i njem. jezika i knjiž., viši predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mr. sc. Sergio de Privitellio, prof.  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kristijan Zulle, mag. physioth., predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svjetlana Gašparović Babić, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dr. sc. Danijela Lakošeljac dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nastava (satnica izvođenja nastave za ak. god. 2018./2019.)

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, redovni

I. godina
Engleski jezik I 
Epidemiologija 
Filozofija i bioetika u sestrinstvu 
Njemački jezik I 

II. godina
Engleski jezik II 
Metode zdravstvenog odgoja i promocija zdravlja 
Njemački jezik II - udžbenik, nastavni materijal
Sociologija 

III. godina
Javno zdravstvo
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, izvanredni

I. godina
Engleski jezik I
Epidemiologija
Filozofija i bioetika u sestrinstvu 
Njemački jezik I 

II. godina
Engleski jezik II
Bioetika i kultura dijaloga u sestrinstvu
Metode zdravstvenog odgoja i promocija zdravlja 
Njemački jezik II 
Sociologija 

III. godina
Javno zdravstvo 
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo, redovni

I. godina
Engleski jezik 
Bioetika u primaljstvu 
Javno zdravstvo 
Medicinska sociologija 
Njemački jezik
Promocija zdravlja 
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 

II. godina
Uvod u istraživački rad

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

I. godina
Engleski jezik 
Higijena i socijalna medicina 
Medicina sociologija 
Njemački jezik 

III. godina
Etika u zdravstvu

Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike, redovni

I. godina
Engleski jezik 
Medicinska etika 
Medicinska sociologija 
Njemački jezik 

II. godina
Mikrobiologija okoliša

III. godina
Javno zdravstvo
Epidemiologija

Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike, izvanredni

I. godina
Engleski jezik
Medicinska etika
Medicinska sociologija
Njemački jezik 

II. godina
Mikrobiologija okoliša

III. godina
Javno zdravstvo 
Epidemiologija

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija

I. godina
Engleski jezik I
Etika zdravstvene skrbi 
Medicinska sociologija
Njemački jezik I 

II. godina
Engleski jezik II - nastavni materijal
Njemački jezik II 
Socijalna medicina i epidemiologija 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

I. godina
Osnove medicinske etike i bioetike
Osnove znanstvenoistraživačke logike i metodologije
Prava i obveze u zdravstvenoj struci

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

I. godina
Osnove medicinske etike i bioetike
Osnove znanstvenoistraživačke logike i metodologije 
Prava i obveze u zdravstvenoj struci
 

Diplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

I. godina
Tipizacija mikroorganizama 
Uvod u znanstveni rad