Upozorenje

Katedra za fizioterapiju


PročelnIca

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajništvo

Ana Čaval, mag. art. (tajnica za preddiplomske studije)

Tel.: +385 51 554 934

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)
 
Tel.: +385 51 554 932

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnici

Doc. dr. sc. Stanislav Peharec, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jasna Lulić Drenjak, prof. kinez., viši predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Verner Marijančić, prof. reh., viši predavač,  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Hrvoje Vlahović, prof. reh., viši predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kristijan Zulle, mag. physioth., predavač e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nastava (satnica izvođenja nastave za ak. god. 2018./2019.)

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija - redovni

I. godina 
Biomehanika
Fizioterapijska procjena
Klinička kineziologija
Klinička praksa I
Osnove motoričkih transformacija I
Uvod u fizioterapiju
 
II. godina
Fizikalni čimbenici u terapiji
Fizioterapija I – Fizioterapija u kirurgiji i traumatologiji
Fizioterapija I – Fizioterapija u ortopediji
Fizioterapija II – Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji
Fizioterapija II – Fizioterapija u onkologiji
Fizioterapijske vještine
Klinička praksa II

III. godina
Fizioterapija III – Fizioterapija u neurologiji
Fizioterapija IV – Fizioterapija u sportskoj medicini
Fizioterapija u gerijatriji
Fizioterapija u psihijatriji
Fizioterapija u reumatologiji
Klinička praksa III
Klinička praksa IV sa završnim radom
Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu
Specijalne teme u fizioterapiji u pedijatriji

Diplomski sveučilišnii studij Fizioterapija - izvanredni

I. godina
Fizioterapijska propedeutika

 Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

I. godina
Fizioterapijska propedeutika

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

I. godina
Fizioterapijska propedeutika

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.