Upozorenje

Katedra za fizioterapiju


PročelnIca


Izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajništvo

Sanja Sanković, dipl. oec. (tajnica za preddiplomske studije)

Tel.: +385 51 554 934

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)
 
Tel.: +385 51 554 932

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O Katedri


Katedra za fizioterapiju uz organiziranu nastavu na preddiplomskoj i diplomskoj razini sudjeluje u nizu projekata vezanih uz promociju zdravlja. Nastavni sadržaji koje studenti savladavaju oslanjaju se na stručniim i znanstvenim saznanjima iz područja fizioterapije. Nastava se organizira u opremljenim kabinetima i predavaonicama fakulteta. Na lokalitetima: Thalassotherapia Opatija i Crikvenica, KBC Rijeka, Klinika za ortopediju Lovran, Dom za starija i nemoćne osobe, Centar za rehabilitaciju Brašćine-Pulac, Centar za odgoj i obrazovanje, Poliklinika Scipion, Poliklinika Peharec te ostalim ustanovama u kojima se stječu znanja prema WBL- Work Based Learning.
S tradicijom iz prošlog stoljeća, 1984 godine, studijski program fizioterapije, prvotno se izvodio na Medicinskom fakultetu. Doživio je niz promjena od nastavnog sadržaja do duljine trajanja s dvogodišnjeg na trogodišnji studij prateći smjernice EU o visokoškolskom obrazovanju. U novije vrijeme studijski program prati zahtjeve kvalifikacije i kompetencije fizioterapeuta kroz nastavu utemeljenu na dokazima stručnog i znanstvenog istraživanja, te krovnih organizacija Republike Hrvatske odgovornih za razvoj struke.
Ujedno pored kabineta za nastavu na fakultetu se nalazi opremljen kabinet za Biomehaniku koji omogućava razvoj znanstvene komponente fakulteta iz područje fizioterapije.
Studij fizioterapije suradnjom s drugim ustanovama iz RH te sveučilištima iz ostalih članica EU konstantno radi na usavršavanju i podizanju kvalitete kako nastavnog osoblja tako i samog studijskog programa.


Djelatnici


Doc. dr. sc. Stanislav Peharec, stomatoped.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Viši predavač, Jasna Lulić Drenjak, prof. kinez.
Konzultacije: utorak od 12-13h
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


 Viši predavač, Verner Marijančić, prof. reh.
Konzultacije: utorak  i četvrtak od 13-14 h
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Viši predavač, Dr. sc. Hrvoje Vlahović, prof. reh.
Konzultacije: ponedjeljak od 10 -11 h
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Predavač, Kristijan Zulle, mag. physioth.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nastava

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija - redovni

I. godina 
Biomehanika - dr. sc. Hrvoje Vlahović, prof. rehab.
Fizioterapijska procjena - mr. sc. Ariana Fužinac-Smojver
Klinička kineziologija - doc. dr. sc. Juraj Arbanas
Klinička praksa I - Verner  Marijančić, prof. rehab
Osnove motoričkih transformacija I - Jasna Lulić-Drenjak, prof. kinez.
Uvod u fizioterapiju - Ivana Kotri Mihajić, prof. rehab.
 Izborni kolegij 
Osnove motoričkih transformacija II - Jasna Lulić-Drenjak, prof. kinez.
Rehabilitacija igrom - dr. sc. Hrvoje Vlahović, prof. reh.
 
II. godina
Fizikalni čimbenici u terapiji - izv. prof. dr. sc. Tea  Schnurrer-Luke-Vrbanić
Fizioterapija I – Fizioterapija u kirurgiji i traumatologiji - Denis Dobravac, prof. rehab.
Fizioterapija I – Fizioterapija u ortopediji - Mirjana Baričić, dr. med.
Fizioterapija II – Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji - Aleksandra Mihelčić, prof. reh.
Fizioterapija II – Fizioterapija u onkologiji - Vojko Rožmanić, prof. rehab.
Fizioterapijske vještine - Verner  Marijančić, prof. rehab.
Klinička praksa II - Verner  Marijančić, prof. rehab.
Izborni kolegij
Medicinska masaža - mr. sc. Arijana Fužinac Smojver
Važnost slikovnih tehnika u reumatologiji - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler
Osnove manualne fizioterapije - Denis Dobravac, prof. rehab.
Wellness - Jasna Lulić-Drenjak, prof. kinez.

III. godina
Fizioterapija III – Fizioterapija u neurologiji
Fizioterapija IV – Fizioterapija u sportskoj medicini - Ivana Kotri Mihajić, prof. rehab.
Fizioterapija u gerijatriji - Ivana Kotri Mihajić, prof. rehab.
Fizioterapija u psihijatriji - A. Mihelčić, prof. rehab.
Fizioterapija u reumatologiji - Ivana Kotri Mihajić, prof. rehab.
Klinička praksa III, Viši predavač - Marijančić, prof. rehab.
Klinička praksa IV sa završnim radom - Verner  Marijančić, prof. rehab.
Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu - Vojko Rožmanić, prof. rehab.
Specijalne teme u fizioterapiji u pedijatriji - Slaven Međimurec,  mag. physioth.
Izborni kolegiji
Fizikalna terapija u upalnim reumatskim oboljenjima - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler
Sport osoba s invaliditetom - Jasna  Lulić-Drenjak, prof. kinez.  
Ergonomija rada zdravstvenog  osoblja - Verner  Marijančić, prof. rehab.
Pozicioniranje neuroloških bolesnika u aktivnostima svakodnevnog života - izv. prof. dr. sc. Tea  Schnurrer-Luke-Vrbanić
Neurofacilitacijska tehnika po Bobath-u u neurorehabilitaciji - izv. prof. dr. sc. Tea  Schnurrer-Luke-Vrbanić
Amputacija ekstremiteta-početak novog života - izv. prof. dr. sc. Tea  Schnurrer-Luke-Vrbanić
Zdravstveni turizam - Kristijan Zulle, mag. physioth.
Obitelj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju - Slaven Medjimurec, mag. physioth.
Kliničko razmišljanje u fizioterapiji - Denis Dobravac
Osnove radne terapije u dječjoj dobi - Aleksandra Mihelčić, prof. reh.

Diplomski sveučilišnii studij Fizioterapija

I. godina
Specifičnosti fizioterapije u bolesnika treće životne dobi - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler
Izborni kolegiji
Wellness – preventivna medicina - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, Kristijan Zulle, mag. physioth.
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, Kristijan Zulle, mag. physioth.
 
II. godina
Klinička primjena načela biomehanike - doc. dr. sc. Stanislav Peharec
Neurofiziologija pokreta - doc. dr. sc. Stanislav Peharec
Funkcionalna procjena - doc. dr. sc. Stanislav Peharec
Izborni kolegiji
Novosti u liječenju upalnih reumatoidnih bolesti - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler
Fizioterapija u jedinici intenzivnog liječenja - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, Snježana Benko mag. physioth.
Primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) u fizioterapiji - 
izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, Antun Jurinić, mag. physioth.
Tjelesna aktivnost i trudnoća - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić bacc. physioth., mag. cin.
Osnovni principi i primjenjivost manualnog oblika terapije - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler
Gerontofizioterapija - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, Mateja Znika, mag. physioth.
Utjecaj seksualnog zdravlja na svakodnevni život - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr.sc. Nina Bašić Marković
Fizikalna terapija jučer i danas - izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler

 Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

I. godina
Izborni kolegij

Wellness – preventivna medicina -izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, Kristijan Zulle, mag. physioth.

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

I. godina
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izv. prof. dr. sc.Tatjana Kehler, Kristijan Zulle, mag. physioth.
 
.