Upozorenje

Katedra za primaljstvo

PročelnikProf. dr. sc. Herman Haller, dr. med.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Tajnice

Sanja Sanković, dipl. oec. (tajnica za preddiplomske stručne studije)


Tel.: +385 51 554 934

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)
 
Tel.: +385 51 554 932
 

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Djelatnici

Doc. dr. sc. Alemka Brnčić Fisher, dr. med. 
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viši predavač, Deana Švaljug, bacc. med. tehn., mag. rehab. educ.
Konzultacije: utorkom od 12-13 h
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Predavač, Damir Ćerimagić, dr. med.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Eduard Eškinja, dr. med.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Natalija Vuletić, dr. med.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Roberta Žauhar-Bačić, dr. med.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Predavač, Iva Keglević, mag. med. techn.
Konzultacije: Utorak od 14-15 h, Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Predavač, Magdalena Kurbanović, mag. med. techn.
Konzultacije: svaki dan od 10-12h
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 O katedri


Primaljstvo - zdravstvena struka, koja godinama nije imala mogućnost nastavka školovanja na višoj razini od srednjoškolskog, a Sveučilište u Rijeci prvo je prepoznalo potrebu za višim obrazovanjem. Godine 2011. na Medicinskom fakultetu u Rijeci pokrenut je Preddiplomski stručni studij Primaljstvo koji nastavlja s radom i na novoosnovanom Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci.
Katedra za primaljstvo djeluje u sklopu Fakulteta zdravstvenih studija od njegovog osnivanja, a okuplja nastavnike stručnih predmeta, primaljske njege i kliničkih znanosti – ginekologije i porodništva.
Preddiplomski stručni studij Primaljstva temelji se na znanstvenom i stručnom osposobljavanju studenata pri čemu je naglasak na kliničkom obrazovanju studenata.
Katedra za primaljstvo posvetila se stalnom unapređivanju studijskog programa, koji je unatrag nekoliko godina doživio značajne izmjene. Posljednja i najvažnija odnosila se na usklađivanje s Direktivom 2005/36 EZ i 2013/55 EU, kao ključnog pravnog propisa o regulaciji uzajamnog priznavanja kvalifikacija i diploma među državama članicama.
Na temelju analize potreba zdravstvenog sustava i interesa struke, a na prijedlog Katedre za primaljstvo, na Fakultetu zdravstvenih studija osim redovnog preddiplomskog studija primaljstva, povremeno se otvara izvanredni studij ili razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija Sestrinstva na stručni studij Primaljstvo tzv. „Bridging program“.
Za primaljstvo, kao reguliranu profesiju posebno je važno zadovoljiti minimalne uvjete u obrazovanju i stjecanju kliničkih vještina, kako bi stečena kvalifikacija bila automatski priznata u nekoj državi članici Europske unije. Zadaća je Katedre za primaljstvo kontinuirano podizati kvalitetu nastave u svim njenim oblicima: predavanjima, seminarima i vježbama te osmišljavati i predlagati metode za njihovo unaprjeđenje.

Ostale zadaće Katedre za primaljstvo:
-    Organiziranje nastave, izrada rasporeda i satnica
-    Praćenje uspjeha studenata/ica primaljstva
-    Organiziranje izvannastavnih aktivnosti
-    Poticanje nastavnika i suradnika na stručno usavršavanje
-    Praćenje nastavnog/nastavno-znanstvenog napredovanja nastavnika i suradnika
-    Planiranje nastavnog/nastavno-znanstvenog kadra
-    Suradnja s drugim katedrama

U pripremi je i osnivanje Diplomskog studija primaljstva, za što su učinjene sve potrebne predradnje i pripremljen program koji se trenutno nalazi na inozemnoj recenziji, a nakon čega slijedi dobivanje dopusnice za rad.


Nastava 

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo (redovni i izvanredni)

I. godina
Fiziologija trudnoće i porođaja - doc. dr. sc. Aleks Finderle
Fiziologija i patofiziologija posnatalnog perioda - doc. dr. sc. Aleks Finderle
Opstetricija - Maja Milanović Đorđević, dr. med.
Primaljska njega rodilje - Deana Švaljug prof. reh.
Primaljska njega trudnice - Deana Švaljug prof. reh.
Postnatalna primaljska njega - Deana Švaljug prof. reh.
Zdravo novorođenče - doc. dr. sc. Iva Bilić Čače
 
II. godina (redovni)
Ginekologija - doc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer
Kritičko razmišljanje u primaljstvu - mr. sc. Miljenko Manestar
Planiranje obitelji - mr. sc. Miljenko Manestar
Primaljska njega u porodu - Deana Švaljug prof. reh.
Primaljska njega u puerperiju - Deana Švaljug prof. reh.
Primaljska njega zdravog novorođenčeta - Deana Švaljug prof. reh.
Puerperij - Maja Milanović Đorđević, dr. med.
Spolno i reprodukcijsko zdravlje - mr. sc. Miljenko Manestar
Izborni kolegiji
Fetalni nadzor u porodu - doc. dr. sc. Aleks Finderle
Rad s grupom u primaljstvu - Maja Milanović Đorđević, dr. med.

III. godina
Bolesno novorođenče i nedonošće - doc. dr. sc. Iva Bilić Čače
Komplikacije u porodu - Maja Milanović Đorđević, dr. med.
Komplikacije u puerperiju - Maja Milanović Đorđević, dr. med.
Kronične bolesti i trudnoća - doc.dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer
Primaljska njega bolesne novorođenčadi - Deana Švaljug prof. reh.
Primaljska njega kod komplikacija u puerperiju - Deana Švaljug prof. reh.
Primaljska njega kod komplikacioja u porodu - Deana Švaljug prof. reh.
Primaljska njega u rizičnih trudnoća, Deana Švaljug prof. reh.
Rizična trudnoća - Maja Milanović Đorđević, dr. med.
Izborni kolegiji
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu - Maja Milanović Đorđević, dr. med.

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu

I. godina
Menadžment u zdravstvu - prof. dr. sc. Herman Haller

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

I. godina
Menadžment u zdravstvu - prof. dr. sc. Herman Haller

Bridging – Razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija Sestrinstva na stručni studij Primaljstva

Završeni projekti


-  2013. - 2017.  Twinning Projekt “Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC”
-  2015 – 2016. “Izrada standarda zanimanja/kvalifikacije uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa” (HR.3.1.15-0051)
-  2008.-2012. Projekt IPA “Podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnih programa s Direktivom 2005/36/EK”
 

Aktivni projekti


-  2019. - 2022.  Projekt Svučilište u Rijeci “Pozitivan doživljaj porođaja i primjena nemedikamentnih metoda ublažavanja porođajne boli”


Galerija


Međunarodni kongres - Zdravstveni profesionalci - prošlost, sadašnjost i budućnost 

 

 
.