Upozorenje

Katedra za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku


 Pročelnica


Doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajnica

Ana Čaval, mag. art.

 Tel.: +385 51 554 934

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Voditeljica studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike


Izv. prof. dr. sc Štefica Dvornik, dipl. ing.

Djelatnici Laboratorijske dijagnostike

Izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl. ing., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mr. sc. Sanda Tamarut, dipl. san. ing., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mr. sc. Nada Vukelić-Damijani, dr. med., viši predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Voditeljica studija Radiološka dijagnostika

Doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med.


Djelatnici Radiološke dijagnostike

Doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Maja Karić, bacc. med. radiol.,mag. admin. sanit. e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lovro Tkalčić, dr. med., e-pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nastava (satnica izvođenja nastave za ak. god. 2018./2019.)

Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika – redovni i izvanredni

I. godina studija
Sigurnost na radu za zdravstvene radnike
 
II. godina studija
Fizikalne metode u kliničkoj kemiji
Medicinska biokemija
Stručna praksa iz Medicinske biokemije
 
III. godina studija
Klinička citologija
Klinička kemija
Kliničko-laboratorijska dijagnostika
Nuklearna medicina
Računalna obrada laboratorijskih podataka
Stručna praksa iz kliničke citologije
Stručna praksa iz kliničke kemije
Stručna praksa iz transfuzijske medicine
Transfuzijska medicina

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija

I. godina – redovni studij
Film i obrada
Radiološka anatomija
Radiološki uređaji
Tehnike slikovnog prikaza
Uvod u radiologiju
 
II. godina  izvanredni studij
Kontrastna sredstva
Konvencionalne radiološke metode
Laboratorijska dijagnostika
Patološki nalaz u radiologiji
Radiobiologija i zaštita
Radioterapija
Skeletna radiografija
Stručna praksa I
 
III. godina – redovni i izvanredni
Digitalni zapis u radiologiji
Intervencijska radiologija
Menadžment u radiologiji
Onkologija
Osiguranje kvalitete u radiološkoj dijagnostici
Stručna praksa II
Tehnike slojevnog snimanja

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

II. godina – izvanredni studij
Osnove transfuzijska medicine

Diplomski sveučilišni studij Medicinsko - laboratorijska dijagnostika – izvanredni

I. godina studija
Analitičke tehnike I
Farmakologija
Kemija prirodnih spojeva
Laboratorijska dijagnostika unutarnjih bolesti
Laboratorijske tehnike u molekularnoj medicini
Matematika
Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici
Organizacija laboratorijske djelatnosti
Otkrivanje višestruko rezistentnih bakterija
Stanični i molekularni mehanizmi u zdravlju i bolesti
Tipizacija mikroorganizama
Umijeće medicinske nastave
Uvod u znanstveni rad
 
II. godina studija
Analitičke tehnike II.
Laboratorijska dijagnostika u pedijatriji
Značaj laboratorijske dijagnostike u kirurgiji
Značaj HLA sustava u kliničkoj medicini
Osnove nutricionizma i dijetoterapije
Sudska i forenzička medicina
Sastav i uloga tjelesnih tekućina
Neurokemija
Laboratorijska imunologija
Sustav upravljanja kvalitetom
Upravljačke vještine u sustavu zdravstva
Laboratorijske metode u patologiji
Diplomski rad

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.