Upozorenje

Katedra za sestrinstvo

Pročelnica


Doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. reh., bacc. med. sestr.
Konzultacije: utorak i četvrtak od 13 – 15 h

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Tajnica

Sanja Sanković, dipl. oec.  (tajnica za preddiplomske stručne studije)

Tel.: +385 51 554 934

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)
 
Tel.: +385 51 554 932

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


O katedri


Katedra za zdravstvenu njegu organizira i provodi nastavne sadržaje i kliničke vježbe na  preddiplomskim redovnim, izvanrednim i  diplomskim  studijima sestrinstva  iz predmeta zdravstvene  njege temeljene na znanstvenom i stručnom osposobljavanju studenata.
Nastava je organizirana i provodi se  u prostorija Fakulteta zdravstvenih studija, u dva kabineta vještina, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Domu zdravlja Rijeka, kao i drugim ustanovama sukladno potrebama usvajanja vještina iz različitih kolegija.
Preteća osnivanja Katedre za zdravstvenu njegu nastala je strukturnom organizacijskom promjenom unutar Medicinkog fakulteta Rijeka, a kasnije i osnivanjem Fakulteta zdravstvenih studija kao zasebne sastavnice Sveučilišta u Rijeci.
Daljnji  razvoj Katedra za zdravstvenu njegu temelji  na  kreiranju edukacijskih i znanstvenih programa s ciljem razvoja  programa usklađenih  s direktivama EU-a (2005/36 / EC, 2013/55 / EU), a time i  osiguranjem stjecanja  profesionalnih kompetencija u profesiji sestrinstva.  U ostvarivanju planiranih aktivnosti uspostavila se i uspostavljati će se suradnja sa stručnjacima iz Hrvatske, kao i inozemstva kroz razmjenu dobre prakse kao i suradnja sa relevantnim stručnim tijelima s ciljem definiranja  potreba dodatnih specijaliziranih edukacija u sestrinstvu sukladno potrebama zdravstvenog sustava, a time i podizanju kvalitete zdravstvene zaštite.


Djelatnici


Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Viši predavač, Marija Bukvić prof. rehab., mag. sestr.
Konzultacije: srijeda od 12,00 do 14,00 h
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Predavač, Kata Ivanišević, mag. med. techn.
Konzultacije: utorak od 12,00 do 14,00 h
e-pošta: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Predavač, Marija Spevan, mag. med. techn.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Viši predavač, Mirjana Manojlović, prof. rehab., mag. med. techn.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Predavač, Zoran Vuković, mag. med. techn.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Predavač, Lukrecija Poropat, mag. med. techn.
Konzultacije: prvi petak u mjesecu od 15-16h, uz predhodnu najavu e-poštom
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Predavač, Anja Del Vechio, mag. sestr.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Vesna Grubješić, mag. med. techn.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Bruna Sokolić, mag. sestr.
e-pošta: @uniri.hr

Predavač, Rozmari Tusić, mag. med. techn.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Anđa Letić, mag. med. techn.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Predavač, Noris Buškulić, mag. sestr.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Konzultacije: prema dogovoru uz prethodnu najavu e-poštom


Vanjski suradnici

Predavač Daniela Depolo, prof. rehab., bacc. med. sestr.
Konzultacije: prvi ponedjeljak u mjesecu, uz prethodnu najavu e-poštom
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Vesna Čačić prof. rehab., bacc. med. sestr.
Konzultacije: prvi ponedjeljak u mjesecu u 12,00  sati, uz prethodni dogovor e-mailom
e-pošta: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Anica Stanković prof. rehab., bacc. med. sestr. 
Konzultacije: svaki radni dan od 8-9h, Dom Zdravlja, Ive Marinkovića 11, soba 31/1
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši predavač, Radoslav Kosić prof. rehab., bacc. med. sestr.
Konzultacije: prvi četvrtak u mjesecu od 17-18h
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Saša Uljančić prof. rehab., mag. med. techn.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Brigita Filipović Papić prof. rehab., bacc. med. sestr.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Angela Lovrić prof. rehab., bacc. med. sestr.
Konzultacije: drugi Utorak u mjesecu od 13-15 uz prethodnu najavu
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Suzana Vidrih, mag. med. techn.
Konzultacije: prvi ponedjeljak u mjesecu od 13-15h, Klinika za internu medicinu, odjel nefrologije, KBC Sušak
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Eva Smokrović, mag. med. techn.
Konzultacije: Utorak od 10-12 h ili po prethodnom dogovoru
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Sanja Juretić, mag. med. techn.
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predavač, Tatjana Krištofić, mag. med. techn.
Konzultacije: prva srijeda u mjesecu od 12-14 h KBC Sušak, Zavod za traumatologiju
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Konzultacije: prema dogovoru uz prethodnu najavu e-poštomZnanstvena i nastavna djelatnost


 • Znanstvena istaživanja iz područja sestrinstva
 • Nastavna djelatnost u okviru preddiplomskih i diplomskih studija Fakutleta zdravstvenih studija
 • Javnozdravstvene aktivnosti
 • Suradnja s domaćim i inozemnim institucijama u provedbi znanstvenih istraživanja
 • Organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, programa cjeloživotnog učenja, radionica
 • Razvijanje znanstvene infrastrukture i pozitivna kadrovska politika

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo – redovni i izvanredni

I. godina
Osnove zdravstvene njege - Daniela Depolo
Proces zdravstvene njege - Saša Uljančić
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege - Saša Uljančić
 
II. godina
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II - Marija Bukvić
Zdravstvena njega odraslih I - Suzana Vidrih
Zdravstvena njega djeteta - Marija Bukvić
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom - Sandra Bošković
Hitna medicina - sestrinski prostup - Kata Ivanišević

Izborni kolegiji
Biološke osnove ponašanja - Daniela Malnar
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja - Marija Bukvić
Tehnike instrumentiranja - Daniela Depolo
Uloga sestre u poticanju i podršci dojenja - Anica Stanković
Praktikum iz grupnog rada I - Radoslav Kosić

III. godina
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III - Tatjana Krištofić
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi - Sandra Bošković
Zdravstvena njega starijih osoba - Brigita Filipović-Papić
Zdravstvena njega odraslih II - Vesna Čačić
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - Radoslav Kosić
Zdravstvena njega u zadjenici - Anica Stanković
Palijativna zdravstvena skrb - Angela Lovrić
Zdravstvena njega u kući - Eva Smokrović

Izborni kolegiji
Holistički pristup u zdravstvenoj skrbi - Daniela Depolo
Zdravstvena njega kronične rane - Vesna Čačić
Intenzivna njega bolesnika - Sanja Juretić
Sestrinstvo u zajednici - podrška obitelji u razvoju djece - Angela Lovrić
Enterosomalna terapija - Sanja Juretić
Neupućenost kao sestrinska dijagnoza - Saša Uljančić
Tehnike osobnog rasta i razvoja - Lukrecija Poropat
Predoziranja i trovanja kod odraslih osoba - Kata Ivanišević

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

I. godina - redovni
Osnove zdravstvene njege - Daniela Depolo
 

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija

I. godina - redovni
Specifičnosti u pristupu osobama s invaliditetom u radiološkoj dijagnostici - Sandra Bošković

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

I. godina - redovni
Osnove primaljske njege - Daniela Depolo
Proces primaljske njege - Saša Uljančić
 
II. godina – redovni
Primaljstvo u zajednici - Angela Lovrić
Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja - Sandra Bošković 
Holistički pristup u primaljskoj njezi - Daniela Depolo
Praktikum iz grupnog rada - Radoslav Kosić
Primaljstvo u podršci i poticanju dojenja - Anica Stanković
 
III. godina - redovni

Izborni kolegiji
 

Zdravstvena njega umirujućih bolesnika - Angela Lovrić
Obitelj u riziku - Angela Lovrić

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom - Sandra Bošković
 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo–promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom - Sandra Bošković
Mentalno zdravlje obitelji - Sandra Bošković, Radoslav Kosić
Umijeće medicinske nastave - Daniela Malnar

Izborni kolegiji
Podrška obitelji u razvoju djece - Sandra Bošković
Praktikum kreativne terapije - Sandra Bošković, Radoslav Kosić
Mentalna stabilnost kroz faze starenja - Sandra Bošković, Sanja Juretić
Holistički pristup u mentalnom zdravlju - Sandra Bošković, Saša Uljančić

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom - Sandra Bošković
Umijeće medicinske nastave - Daniela Malnar
 
Izborni kolegiji
Mentalno zdravlje obitelji - Daniela Malnar, Radoslav Kosić
Podrška obitelji u razvoji djece - Sandra Bošković

II. godina
Koordinacija i supervizija zdravstvene njege - Sandra Bošković

Izborni kolegiji
Praktikum iz rada s obitelji - Sandra Bošković
Zaštita mentalnog zdravlja kod specifičnih bolesnika - Sandra Bošković, Sanja JuretićMeđunarodniprojekti


 • IPA "Rising the knowledge and skills of nurses and midwives  and harmonization educational curricula with Directive 2005/36/EC",
 •  „Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unapređenje zdravstvenih studijskih programa HR 3.1.15-0051, Rising the knowledge and skills of nurses and midwives and harmonization education curricula with Directive 2005/36 / EC Zagreb
 • "Twinning Project: Educating mentors for nurses and midwives in the health care system in Croatia and implementation of the education curriculum compliant with Directive 2005/36 / EC"
 • Tempus projekta Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - EduQuality nositelj Sveučilište u Zagrebu, a partner je Sveučilište u RijeciPublikacije


Znanstveno radovi:

 • Bošković, S., Rinčić, I.,2014.,  Visoko obrazovanje studenata s invaliditetom u Hrvatskoj, pregledni rad,  Ljetopis socijalnog rada, godište 21, broj 3, str.485-509
 • Bošković, S., Ilić Stošović,D., Skočić Mihić, S., Prilagodba na studij s obzirom na opća i specifična obilježja studenata s invaliditetom, izvorni znanstveni rad, Revija za socijalnu politiku  2017.,   vol.24, br.1 (22 stranice)
 • Skočić Mihić, S., Gabrić,I., Bošković, S., 2016., Učiteljska uvjerenja o   vrijednostima  Inkluzivnog obrazovanja, izvorni znanstveni rad, Hrvatska revija za rehabilitacijsk  istraživanja, 52, 1; 30- 41 
 • Spevan, M., Bošković, S., Kosić,Zadovoljstvo poslom kod medicinskih sestara i tehničara koji rade u operacijskim salama i kirurškim odjelima  Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Sestrinski glasnik, Vol.22 No.2 Rujan 2017.-  Izvorni znanstveni rad 
 • Batinac,T., Plazonić, Ž.,Bukvić,M., Angioedem uzrokovan lijekovima koji djeluju na angiotenzinski sustav, Cardiologia Croatica 10 283-287 
 • Plazonić,Ž.,Batinac,T.Bukvić,M., 2016., Hypersensitivity Reactions to Iodinated Contrast Media Cardiologia Croatica Volume: 10 Issue: 11-12 Pages: 269-273 
 
Stručni radovi:


 • Čačić V.,Tumpak V. ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S OPEKLINAMA, Shock-Stručno informativno glasilo Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije,reanimacije,intezivne njege i transfuzije, www.shock-onlineedition.hr, Zagreb,2016.godina IX broj 1.,89-104
 • Poropat, L.,Bošković,S., Muzur, A., Usporedba dvaju diplomskih sveučilišnih razina obrazovanja medicinskih sestara u znanstveno istraživačkog  području,  Internacionalna znanstvena konferencija "Suvremeno sestrinstvo 2018" Osijek
 • Bošković, S., Skočić Mihić, S., Tatalović, Vorkapić, S., Malnar,D.,The Measurement of Burnout in Croatian Nurses 1st International Conference of the German Society of Nursing Science,Berlin Germani
 • Kosić, Radoslav; OBLICI IZRAŽAVANJA AGRESIVNOSTI KOD MEDICINSKIH SESTARA I MEDICINSKIH TEHNIČARA//19.DANI PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA, ZBORNIK RADOVA – Zagreb: Hrvatska udruga medicinskih sestara, Psihijatrijska sekcija, 2013.  123-132 (predavanje, objavljeni rad, stručni)
 • Žiža , Jovanka; Filipović, Biljana; Kosić, Radoslav. VIŠE ULAGANJA U SEBE MANJE STRESA //16.DANI PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA, ZBORNIK RADOVA – Zagreb: Hrvatska udruga medicinskih sestara, Psihijatrijska sekcija, 2010. 135-139 (predavanje, objavljeni rad, stručni)
 • Vidović, M., Bošković, S., Zadovoljstvo kod medicinskih sestara i tehničara, Word of Healt, 2018 (1)
 • Kosić, Radoslav; Lavić Kosić, Gordana ULOGAKOMUNIKACIJEUIZGRADNJITIMA// SIMPOZIJKOMUNIKACIJEUSESTRINSTVU, ZBORNIKRADOVA- Opatija: Visokazdravstvenaškola, 2004. 47-48 (predavanje, objavljenirad, stručni)
 • Rincic I., Muzur A., Bosković S.,2014., The role of Faculty of Medicine in Rijeka in developing and promoting Deaf culture: a few old experiences and a promising recent initiative with deaf education, JAHR, broj 10, godište 5, str.291-309


Kabineti

Kabinet za zdravstvenu njegu i Kabinet KBC Rijeka
U periodu od  22.02.2020 – 25.05.2020 kolegica doc.dr.sc. Sabina Ličen,  sa Univerziteta na Primorska u sklopu projekta Mobility of Slovene Higher Education teachers 2018-2021; operation Mobility of Higher Education teachers of UP 2018-2021 aktivno je učestvovala u nastavnim i znanstvenim aktivnostima na preddiplomskom i diplomskom studiju Sestrinstvo na našem fakultetu.

 

 
.