Upozorenje

Katedra za zdravstvenu njegu

Pročelnica

Doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. rehab.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajnica

Ana Čaval, mag. art. (tajnica za preddiplomske studije)

Tel.: +385 51 554 934

elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)
 
Tel.: +385 51 554 932

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Djelatnici

Doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. rehab., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marija Bukvić prof. reh., predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Konzultacije: prema dogovoru uz prethodnu najavu e-poštoma


Vanjski suradnici

Daniela Depolo, prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 15.00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 

Vesna Čačić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacijesvaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 15.00 sati uz prethodnu najavu e-poštom

Anica Stanković prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel.: (0)51 211-284 ili 099/ 2518234

Konzultacije: svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 13.00 sati uz prethodnu najavu e-poštom

Radoslav Kosić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: svaki prvi četvrtak u mjesecu od 10:00 do 13:00 sati uz prethodnu najavu e-poštom

Saša Uljančić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: prva srijeda u mjesecu od 15:00 – 16:00 sati
 

Brigita Filipović Papić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: prvi utorak u mjesecu od 14:15 – 15:00 sati
 

Angela Lovrić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: svaki drugi četvrtak u mjesecu u 12.00 sati uz prethodnu najavu

 Emilija Lazarević prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije:

Mirjana Manojlović prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 15.00 sati uz prethodnu najavu

Suzana Vidrih, mag. sestr., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: svaki prvi ponedjeljaku mjesecu u 15.00 sati uz prethodnu najavu e-poštom

Kata Ivanišević, mag. sestr., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 12.00 sati uz prethodnu najavu e-poštom




Nastava (satnica izvođenja nastave za ak. god. 2018./2019.)

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo – redovni i izvanredni

I. godina
Osnove zdravstvene njege
Proces zdravstvene njege
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege
 
II. godina
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Zdravstvena njega odraslih I
Zdravstvena njga djeteta
Zdravstvena njga majke i novoriđenčeta

III. godina
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III
Kondicija i supervizija zdravstvene njege
Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega odraslih II
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega u zajednici

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

I. godina - redovni
Osnove zdravstvene njege
 

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija

I. godina - redovni
Pristup bolesniku s posebnim potrebama

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

I. godina- redovni
Osnove primaljske njege
Proces primaljske njege
 
II. godina – izvanredni
Primaljstvo u zajednici
 

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom
 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo–promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom