Katedra za zdravstvenu njegu

Pročelnica

Doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. rehab.

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajnica

Ana Čaval, mag. art. (tajnica za preddiplomske studije)

Tel.: +385 51 554 934

elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)
 
Tel.: +385 51 554 932

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Djelatnici

Doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. rehab., viši predavač, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Vanjski suradnici

Pred. Daniela Depolo, prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: četvrtak, 21.5.2015. od 10:00 do 11:00 sati 

Pred. Vesna Čačić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacijesvaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 13.00 sati

Pred. Anica Stanković prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel.: (0)51 211-284 ili 099/ 2518234

Konzultacije: radnim danom od 07:30 – 09:30 soba 34 ( I. kat, zgrada starog riječkog rodilišta )

Pred. Radoslav Kosić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: utorkom 08:00 – 09:00 sati

Pred. Saša Uljančić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: 14. i 28.04., 26.05., 09.06.2015. 14:00 -15:00 sati
 

Pred. Tatjana Brusich dipl. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije: prva srijeda u mjesecu od 15:00 – 16:00 sati
 

Pred. Brigita Filipović Papić prof. reh., e-pošta: 

Konzultacije: prvi utorak u mjesecu od 14:15 – 15:00 sati
 

Pred. Angela Lovrić prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Pred. Emilija Lazarević prof. reh., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pred. Marija Bukvić prof. reh., e-pošta:

Pred. Mirjana Manojlović prof. reh., e-pošta:

Suzana Vidrih, mag. sestr., e-pošta:

Kata Ivanišević, mag. sestr., e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nastava (satnica izvođenja nastave za ak. god. 2017./2018.)

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo – redovni i izvanredni

I. godina
Osnove zdravstvene njege
Proces zdravstvene njege
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege
 
II. godina
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Zdravstvena njega odraslih I
Zdravstvena njga djeteta
Zdravstvena njga majke i novoriđenčeta

III. godina
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III
Kondicija i supervizija zdravstvene njege
Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega odraslih II
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega u zajednici

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija

I. godina - redovni
Osnove zdravstvene njege
 

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija

I. godina - redovni
Pristup bolesniku s posebnim potrebama

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

I. godina- redovni
Osnove primaljske njege
Proces primaljske njege
 
II. godina – izvanredni
Primaljstvo u zajednici
 

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom
 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo–promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

I. godina
Pristup osobama s invaliditetom