Izdavačka djelatnost

1. Priručnik za studente prve godine stručnih studija za kolegij Engleski jezik pod nazivom "English Grammar 1", autorica Tajana Tomak
English Grammar 1

2. Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa "Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje", urednice Stjepka Popović i Jasminka Zloković
Djeca i mladi u alternativnoj skrbi - Zaštita prava na zdravlje