Natječaji


Ažurirano Srijeda, 05 Listopad 2016 09:15

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent na Katedri za zdravstvenu njegu b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač na Katedri za javno zdravstvo c) jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač na Katedri za Fizioterapiju d) jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač na Katedri za laboratorijsku dijagnostiku e) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za javno zdravstvo f) jednog nastavnika u nastavnom zvanjunaslovni viši predavač na Katedri za javno zdravstvo g) četiri nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za zdravstvenu njegu h) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za temeljne medicinske znanosti i) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I j) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za primaljstvo k) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I l) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I lj) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I m) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II n) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II o) jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II p) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za fizioterapiju Više doznajte u prilogu.


Ažurirano Srijeda, 27 Srpanj 2016 09:26

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana farmakologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom - 5 sati tjedno. Više dozanjte ovdje.


Ažurirano Srijeda, 04 Svibanj 2016 09:21

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik informatičke struke u Informatičkoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno. Više doznajte u prilogu.

Ažurirano Utorak, 29 Ožujak 2016 09:57

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:

a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač na Katedri za javno zdravstvo
b) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za zdravstvenu njegu
c) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku
d) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za javno zdravstvo
e) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za javno zdravstvo
f) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent na Katedri za kliničke medicinske znanosti II
g) jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand na Katedri za klinički medicinske znanosti I
Više doznajte u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 24 Veljača 2016 09:37

N A T J E Č A J za radno mjesto III. vrste - administrativni tajnik u Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci – s punim radnim vremenom. Više u prilogu.

Ažurirano Četvrtak, 28 Siječanj 2016 08:40

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više dozanjte ovdje.
 

Ažurirano Ponedjeljak, 21 Rujan 2015 08:32

FZSRI objavljuje natječaj 20. rujna 2015! Fakultet zdravstvenih studija objavljuje natječaj za izbor u znanstveno-nastavno i nastavna zvanja. Više u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 16 Rujan 2015 08:40

FZSRI objavljuje natječaj!  N A T J E Č A J za radno mjesto III. vrste - administrativni tajnik u Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci – s punim radnim vremenom. Više u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 27.Svibnja 2015. 10:55

FZSRI objavljuje natječaj za dva naslovna viša predavača na Katedri za fizioterapiju, jednog naslovnog višeg predavača na Katedri za zdravstvenu njegu i jednog naslovnog docenta na Katedri za temeljne medicinske znanosti. Više u doznajte 
prilogu.