Upozorenje

Planovi i izvješća

Politika kvalitete FZSRI

Financijski izvještaj za 2022

Bilješke uz financijski izvještaj 2022

Akcijski plan za 2023

Financijski plan za 2023.godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana 2023.-2025.g.
 
Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana 2023.-2025.g.

Posebni dio financijskog plana za 2023.godinu i projekcije plana za 2024. i 2025.godinu

Rebalans financijskog plana za 2022.g.

Izvješće o provedbi strategije u 2022 - kvalitativno

Izvješće o provedbi strategije u 2022 - kvantitativno

Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2022 godinu te projekcija za 2023., 2024. godinu
 
Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - referentna
 
Završni proračun

Bilješke uz financijski izvještaj

Izvješće o provedbi strategije u 2021 - kvantitativno

Izvješće o provedbi strategije u 2021 - kvalitativno

Akcijski plan za 2021

Prijedlog financijskog plana 2021. i projekcija za 2022 i 2023.

Financijski plan 2021-2023

Obrazloženje financijskog plana za 2021-2023

Financijski izvještaj 2020.

Bilješke uz Godišnji financijski račun

Izvješće o provedbi akcijskog plana u 2020. godini

Akcijski plan za 2020

Donacije 2020. - HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Donacije 2019.

Financijski izvještaj 2019.

Izvješće o provedbi akcijskog plana 2019

Bilješke uz Godišnji financijski račun

Financijski plan 2020.-2022.

Obrazloženje financijskog plana za 2020.-2022.

Odluke FV i Akcijski plan 2019.

Donacije 2018.

Završni račun za 2018. godinu

Bilješke 2018.

Financijski plan  2019.-2021

Obrazloženje financijskog plana za 2019.-2021.

Financijski plan za 2018. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu te projekcija za 2019., 2020. godinu

Donacije 2017.

Završni račun za 2017. godinu, Bilješke 2017. konačni

Financijski izvještaji 09-2017

Financijski plan za 2017. godinu i obrazloženje financijskog plana

Financijski izvještaji za 2016. godinu

Financijski plan za 1.-3.2016. godinu, financijski plan za 2016. godinu i obrazloženje financijskog plana

Financijski plan za 2015. godinu i projekcije 2016. i 2017. godinu

Financijski izvještaji za 2015. godinu


Rebalans financijskog plana za 2019. godinu

REBALANS PRIHODI 06.06.2019.

REBALANS RASHODI 06.06.2019

Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
 
 

Rebalansi financijskog plana za 2018. godinu

REBALANS RASHODI  01.06.2018.
REBALANS RASHODI  01.06.2018 A1
REBALANS RASHODI  01.06.2018 A2
REBALANS PRIHODI 01.06.2018. 


Rebalans financijskog plana za 2017. godinu

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017.


Rebalansi financijskog plana za 2016. godinu

REBALANS RASHODI  30.09.2016.

REBALANS RASHODI  30.09.2016 A1
REBALANS RASHODI  30.09.2016 A2
REBALANS PRIHODI 30.09.2016. 

REBALANS RASHODI  26.10.2016.
REBALANS RASHODI  26.10.2016. A1
REBALANS RASHODI  26.10.2016. A2
REBALANS PRIHODI 26.10.2016.

REBALANS RASHODA  01.12.2016.
REBALANS RASHODA  01.12.2016. A1
REBALANS RASHODA  01.12.2016. A2
REBALANS PRIHODI 01.12.2016.
 
.