Upozorenje

Obavijesti za studente

Ažurirano Ponedjeljak, 4. lipanja 2018 14:22 

Popis tema za završne radove (preddiplomski studiji Sestrinstvo), Teme radova - Katedra za kliničke medicinske znanosti I
Teme radova - Katedra za kliničke medicinske znanosti I 

Ažurirano Srijeda, 16. svibnja 2018 13:40

Popis tema za završne radove (preddiplomski studiji Sestrinstvo) NOVO!
 
Teme radova - Katedra za zdravstvenu njegu 

Ažurirano Utorak, 10 travnja 2018 10:15

Popis tema za završne radove (preddiplomski studiji Sestrinstvo)

Teme radova - Katedra za zdravstvenu njegu

NATJEČAJ za upis polaznika na razlikovni ''bridging program'' Primaljstva

Ažurirano Srijeda, 01 Ožujak 2017 10:07

Pojedinosti o natječaju i obrasce za prijavu možete preuzeti u nastavku.
Bridging program
Obrazac za prijavuObavijest za studente 3. godine redovnog i izvanrednog preddiplomskog stručnog studija Radiološka tehnologija  

Kolegij Urgentna medicina održati će se u predavaoni O-268, 6.10.2016. od 9:00 - 12:00 sati na drugom katu Sveučilišnog odjela ( Radmile Matejčić 2, Kampus).

Ažurirano Srijeda, 05 Listopad 2016 10:36 

Obavijest za studente 3. godine redovnog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo

Kolegij Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje održati će se u predavaoni O-268, 7.10.2016. od 8:30 - 11:30 sati na drugom katu Sveučilišnog odjela ( Radmile Matejčić 2, Kampus).

Ažurirano Srijeda, 21 rujna 2016 10:06

Obavijest za studente radiološke tehnologije!

Raspored i program predavanja i seminara za studij radiološke tehnologije, kolegij ANATOMIJA možete preuzeti u privitku.

Ažurirano Petak, 10 lipnja 2016 12:15

U nastavku se nalaze popisi tema za završne i diplomske radove.

Popis tema za završne radove (preddiplomski studiji) :
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Preddiplomski stručni studij Primaljstvo
Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo

Popis tema za diplomske radove (diplomski sveučilišni studiji):
Teme radova diplomski sveučilišni studij Fizioterapija
Teme radova diplomski sveučilišni studij Medicinsko - laboratorijska dijagnostika
Teme radova diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja, Sestrinstvo-menadžment u sestrinstvu