Dokumenti i obrasci

Ugovori o studiranju za sveučilištne diplomske studije ak. god. 2017./18. 
Fizioterapija
Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu
Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Ugovori o studiranju za preddiplomski stručni studij ak. god. 2017./18. (redovni i izvanredni)
Fizioterapija - redovni
Primaljstvo - redovni
Radiološka tehnologija - izvanredni
Sestrinstvo - redovni
Sestrinstvo - izvanredni
Sestrinstvo Karlovac - izvanredni


Obrazac za prijavu predmeta niže i više godine

Obrazac


Obrazac za plaćanja

Obrazac zahtjeva za plaćanja

 
Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja
Upute o podnošenju zahtjeva za procjenu etičnosti i izdavanja suglasnosti
Nacrt rada za etičko povjerenstvo
Obavijest i suglasnostZA STUDENTE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA Naputci za prijavu i oblikovanje završnog rada
 Naputak za prijavu završnog rada
Naputak za oblikovanje završnog rada

Obrazac za prijavu završnog rada
Sestrinstvo
 Fizioterapija
 Medicinsko - laboratorijska dijagnostika
 Primaljstvo
 Radiološka tehnologija
Odluka o mentorstvu završnih i diplomskih radova


ZA STUDENTE SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA Naputci za prijavu i oblikovanje diplomskog rada
Naputak za prijavu diplomskog rada
Naputak za oblikovanje diplomskog rada

Obrazac za prijavu diplomskog rada
Menadžment u sestrinstvu
Fizoterapija
Medicinsko - laboratorijska dijagnostika
Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Klinički nutricionizam
Odluka o mentorstvu završnih i diplomskih radovaPRIZNAVANJE ISPITA

Obrazac - PRIZNAVANJE ISPITA (vrijedi za sve studijske programe)


Obrazac - ZAMOLBA za prijepis ocjena, izdavanje dopunske isprave o studiju i uvjerenja o završetku studija

Prijepis ocjena

Izdavanje dopunske isprave o studiju

Izdavanje uvjerenja o završetku studija


Upute za uplatu školarine 

Uputa za uplatu školarine
Upute i obrasci za korištenje TURNITIN programa  za provjeru izvornosti završnih i diplomskih radova

Zahtjev za dobivanje ovlasti za pristup u mrežni sustav Turnitin za nastavnike

Uputa za korištenje mrežne usluge Turnitin za nastavnike

Uputa za korištenje mrežne usluge Turnitin za studente

Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada