Upozorenje

Sestrinstvo

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020..

Sestrinsvo redovni studiij
Sestrinstvo izvanredni studij
Sestrinstvo izvanredni studij Karlovac

Satnica - redovni studij za ak. god 2019./2020.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Satnica - izvanredni sudij za ak. god. 2019./2020.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Izvedbeni nastavni planovi za redovni studij ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija 
Dijetetika
Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Fiziologija
Informatika u zdravstvenoj njezi
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I
Komunikacijske vještine
Mikrobiologija s parazitologijom
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja
Osnove medicinske kemije i biokemije
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Osnove zdravstvene njege
Patofiziologija
Proces zdravstvene njege
Psihološka medicina
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Strani jezik  I - Engleski jezik

II. godina
Dermatovenerologija
Farmakologija
Ginekologija i opstetricija
Higijena i epidemiologija
Hitna medicina - sestrinski pristup
Infektologija
Interna medicina 
Javno zdravstvo
Klinička propedeutika
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Neurologija 
Patologija
Pedijatrija
Sociologija zdravlja
Strani jezik II - Engleski jezik
Zdravstvena njega djeteta
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Zdravstvena njega odraslih I
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Zdravstvena psihologija
Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji - izborni
Bioetika i kultura dijaloga - izborni
Biološke osnove ponašanja - izborni
Hospitalne infekcije - izborni
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji - izborni
Izabrana poglavlja iz dermatovenerologije - izborni
Majka i dijete - fiziologija ranog odnosa - izborni
Otpornost mikroorganizama na fizikalne i kemijske čimbenike - sterilizacija i dezinfekcija - izborni
Podvodna i hiperbarična medicina - izborni
Praktikum iz grupnog rada I - izborni
Tehnika instrumentiranja - izborni
Uloga sestre u poticanju i podršci dojenja - izborni
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni

III. godina
Anesteziologija, reanimatologija i intentivno liječenje
Kirurgija, traumatologija i ortopedija
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III
Oftalmologija
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Osnove biomedicinske statistike
Otorinolaringologija
Palijativna zdravstvena skrb
Psihijatrija i mentalno zdravlje
Zdravstvena njega odraslih II
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega starijih osoba
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena njega u zajednici
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Završni rad
Adolescencija – razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni
Da li je radioaktivni pacijent opasan za osoblje i okolinu - izborni
Dovoljno dobro sestrinstvo - izborni
Enterostomalna terapija - izborni
Funkcionalno - estetski značaj maksilofacijalne regije u kirurškom liječenju - izborni
Holistički pristup u zdravstvenoj skrbi - izborni
Intenzivna njega bolesnika - izborni
Ionizirajuće zračenje u medicinskoj dijagnostici - izborni
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Neupućenost kao sestrinska dijagnoza - izborni
Praktični primjeri iz statistike u sestrinstvu - izborni
Predoziranja i trovanja kod odraslih osoba - izborni predmet
Sestrinstvo u zajednici - podrška obitelji u razvoju djece - izborni
Tehnike osobnog rasta i razvoja - izborni predmet
Ultrazvuk u sestrinskoj praksi: otvaranje i održavanje venskog puta - izborni
Zdravstvena njega bolesnika s oštećenjem kralježnične moždine - izborni
Zdravstvena njega kronične rane - izborni
Zdravstvena njega radioaktivnog bolesnika i zaštita od zračenja - izborni
Život s novim glasom

 Izvedbeni nastavni planovi za izvanredni studij ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija 
Dijetetika 
Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Fiziologija
Informatika u zdravstvenoj njezi
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I
Komunikacijske vještine
Mikrobiologija s parazitologijom
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja
Osnove medicinske kemije i biokemije
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Osnove zdravstvene njege
Patofiziologija
Proces zdravstvene njege
Psihološka medicina
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Strani jezik  I - Engleski jezik

II. godina
Dermatovenerologija
Farmakologija
Ginekologija i opstetricija
Higijena i epidemiologija
Hitna medicina - sestrinski pristup
Infektologija
Interna medicina 
Javno zdravstvo
Klinička propedeutika
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Neurologija 
Patologija
Pedijatrija
Sociologija zdravlja
Strani jezik II - Engleski jezik
Zdravstvena njega djeteta
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Zdravstvena njega odraslih I
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Zdravstvena psihologija
Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji  - izborni
Bioetika i kultura dijaloga  - izborni
Biološke osnove ponašanja - izborni
Hospitalne infekcije  - izborni
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji  - izborni
Izabrana poglavlja iz dermatovenerologije  - izborni
Majka i dijete - fiziologija i dinamika ranog odnosa  - izborni
Otpornost mikroorganizama na fizikalne i kemijske čimbenike - sterilizacija i dezinfekcija  - izborni
Podvodna i hiperbarična medicina  - izborni
Praktikum iz grupnog rada I  - izborni
Tehnika instrumentiranja  - izborni
Uloga sestre u poticanju i podršci dojenja  - izborni
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja  - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje  - izborni

III. godina
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kirurgija, traumatologija i ortopedija
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III
Oftalmologija
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Osnove biomedicinske statistike
Otorinolaringologija
Palijativna zdravstvena skrb
Psihijatrija i mentalno zdravlje
Zdravstvena njega odraslih II
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega starijih osoba
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena njega u zajednici
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Završni rad
Adolescencija – razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni
Da li je radioaktivni pacijent opasan za osoblje i okolinu
Dovoljno dobro sestrinstvo - izborni
Enterostomalna terapija - izborni
Funkcionalno - estetski značaj maksilofacijalne regije u kirurškom liječenju - izborni
Holistički pristup u zdravstvenoj skrbi - izborni
Intenzivna njega bolesnika - izborni
Ionizirajuće zračenje u medicinskoj dijagnostici - izborni
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Neupućenost kao sestrinska dijagnoza - izborni
Praktični primjeri iz statistike u sestrinstvu - izborni
Predoziranja i trovanja kod odraslih osoba - izborni
Sestrinstvo u zajednici - podrška obitelji u razvoju djece - izborni
Tehnike osobnog rasta i razvoja - izborni
Ultrazvuk u sestrinskoj praksi: otvaranje i održavanje venskog puta - izborni
Zdravstvena njega bolesnika s oštećenjem kralježnične moždine - izborni
Zdravstvena njega kronične rane - izborni
Zdravstvena njega radioaktivnog bolesnika i zaštita od zračenja - izborni
Život s novim glasom