Upozorenje

Fizioterapija

Nastavni plan za ak. god. 2018./2019.

Fizioterapija redovni studij

Satnica za ak. god. 2018./2019.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Izvedbeni nastavni planovi za ak. god. 2018./2019. (A- Z)

I. godina
Anatomija s histologijom
Biomehanika
Fizika
Fiziologija s patofiziologijom
Fizioterapijska procjena
Javno zdravstvo u fizioterapiji
Klinička kineziologija
Klinička praksa I
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Osnove motoričkih transformacija I
Osnove zdravstvene njege
Psihički razvoj čovjeka
Psihološka medicina
Strani jezik I - Engleski jezik
Uvod u fizioterapiju
Izabrana poglavlja iz sportske fiziologije - izborni
Osnove motoričkih transformacija II - izborni
Rehabilitacija igrom - izborni
Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika - izborni

II. godina
Fizikalni čimbenici u terapiji
Fizioterapija I Fizioterapija u ortopediji
Fizioterapija II Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji
Fizioterapija u kirurgiji i traumatologiji
Fizioterapija u onkologiji
Fizioterapijske vještine
Ginekologija i porodništvo
Kirurgija i traumatologija
Klinička medicina I Ortopedija
Klinička medicina II Kardiologija i pulmologija
Klinička medicina III Neurologija
Klinička praksa II
Komunikacijske vještine
Pedijatrija
Protetika i ortotika
Psihijatrija
Reumatologija
Sportska medicina
Alergijske i autoimune bolesti  u dermatologiji - izborni
Fizička aktivnost
Fizikalne osnove primjene ultrazvuka u fizikalnoj terapiji i medicinskoj dijagnostici - izborni
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji - izborni
Ionizirajuće zračenje u medicinskoj dijagnostici - izborni
Izabrana poglavlja iz dermatovenerologije - izborni
Medicinska masaža - izborni
Osnove manualne fizioterapije
Osnove radiologije
Podvodna i hiperbarična medicina - izborni
Praktikum iz grupnog rada I - izborni
Važnost slikovnih tehnika u reumatologiji - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni
Wellness - izborni
 
III. godina
Etika  zdravstvene skrbi
Fizioterapija III Fizioterapija u neurologiji
Fizioterapija IV Fizioterapija u sportskoj medicini
Fizioterapija u gerijatriji
Fizioterapija u psihijatriji
Fizioterapija u reumatologiji
Klinička praksa III
Klinička praksa IV sa završnim radom
Medicinska sociologija
Osnove biomedicinske statistike
Rehabilitacijska medicina
Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu
Specijalne teme u fizioterapiji u pedijatriji
Amputacija ekstremiteta - početak novog života - izborni
Ergonomija rada zdravstvenog osoblja - izborni
Fizička aktivnost
Fizikalna terapija u upalnim reumatskim oboljenjima - izborni
Fizioterapija kod djece sa poremećajima iz spektra autizma - izborni
Kliničko razmišljanje u fizioterapiji
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Liječenje politraumatiziranih bolesnika - izborni
Neurofacilitacijska tehnika po Bobath-u u neurorehabilitaciji - izborni
Obitelj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju
Osnove radne terapije u dječjoj dobi - izborni
Pozicioniranje neuroloških bolesnika u aktivnostima svakodnevnog života - izborni
Praktični primjeri iz statistike u fizioterapiji - izborni
Prirodni ljekoviti činitelji - izborni
Seksualno zlostavljanje djece - izborni
Sport osoba s invaliditetom - izborni
Zdravstvena njega bolesnika s oštećenjem kralježnične moždine - izborni
Zdravstveni turizam - izborni