Upozorenje

Fizioterapija

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020.

Fizioterapija redovni studij

Satnica za ak. god. 2019./2020.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Izvedbeni nastavni planovi za ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija s histologijom
Biomehanika
Fizika
Fiziologija s patofiziologijom
Fizioterapijska procjena
Javno zdravstvo u fizioterapiji
Klinička kineziologija
Klinička praksa I
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Osnove motoričkih transformacija I
Osnove zdravstvene njege
Psihički razvoj čovjeka
Psihološka medicina
Strani jezik I - Engleski jezik
Uvod u fizioterapiju
Izabrana poglavlja iz sportske fiziologije - izborni
Osnove motoričkih transformacija II - izborni
Rehabilitacija igrom - izborni

II. godina
Fizikalni čimbenici u terapiji
Fizioterapija I Fizioterapija u ortopediji
Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji
Fizioterapija u kirurgiji i traumatologiji
Fizioterapija u onkologiji
Fizioterapijske vještine
Ginekologija i porodništvo
Kirurgija i traumatologija
Klinička medicina I Ortopedija
Klinička medicina II Kardiologija i pulmologija
Klinička medicina III Neurologija
Klinička praksa II
Komunikacijske vještine
Pedijatrija
Protetika i ortotika
Psihijatrija
Reumatologija
Sportska medicina
Fizička aktivnost - izborni
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji - izborni
Ionizirajuće zračenje u medicinskoj dijagnostici - izborni
Medicinska masaža - izborni
Osnove radiologije - izborni
Podvodna i hiperbarična medicina - izborni
Praktikum iz grupnog rada I - izborni
Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika - izborni
Važnost slikovnih tehnika u reumatologiji - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni
Wellness - izborni
 
III. godina
Etika  zdravstvene skrbi
Fizioterapija III Fizioterapija u neurologiji
Fizioterapija IV Fizioterapija u sportskoj medicini
Fizioterapija u gerijatriji
Fizioterapija u pedijatriji
Fizioterapija u psihijatriji
Fizioterapija u reumatologiji
Klinička praksa III
Klinička praksa IV sa završnim radom
Medicinska sociologija
Osnove biomedicinske statistike
Rehabilitacijska medicina
Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu
Amputacija ekstremiteta - početak novog života - izborni
Ergonomija - izborni
Fizička aktivnost - izborni
Fizikalna terapija u upalnim reumatskim oboljenjima - izborni
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Liječenje politraumatiziranih bolesnika - izborni
Neurofacilitacijska tehnika po Bobath-u u neurorehabilitaciji - izborni
Obitelj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju
Osnove radne terapije u dječjoj dobi - izborni
Pozicioniranje neuroloških bolesnika u aktivnostima svakodnevnog života - izborni
Praktični primjeri iz statistike u fizioterapiji - izborni
Reanimacija - izborni
Sport osoba s invaliditetom - izborni
Zdravstveni turizam - izborni