Upozorenje

Primaljstvo

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020. 

Primaljstvo redovni studij
 
Primaljstvo izvanredni studij

Satnica - redovni studij za ak. god 2019./2020.


I. godina
  files/NASTAVA/Preddiplomski/PRIMALJSTVO/Satnica/PDF Primaljstvo 1. god. semestri.pdfRaspored nastave  

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Satnica - izvanredni studij za ak. god 2019./2020.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave


Izvedbeni nastavni planovi za redovni studij Primaljstva ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija
Biofizika i zaštita od ionizirajućeg zračenja
Embriologija za primalje
Fiziologija boli
Fiziologija i patofiziologija
Fiziologija i patofiziologija postnatalnog perioda
Fiziologija trudnoće i porođaja
Informatizacija i administracija u primaljstvu
Javno zdravstvo
Komunikacijske vještine i rad u grupi
Mentalno zdravlje
Opća mikrobiologija 
Opstetricija
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Osnove primaljske njege
Postnatalna primaljska njega
Prenatalna primaljska skrb
Primaljska njega rodilje
Primaljska njega trudnice
Proces primaljske njege
Promocija zdravlja
Psihološka medicina 
Sociologija u primaljstvu
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Specijalna mikrobiologija u primaljstvu
Strani jezik - Engleski jezik
Zdravo novorođenče

II. godina
Bioetika u primaljstvu
Farmakologija
Ginekologija
Kritičko razmišljanje u primaljstvu
Neurološke bolesti u trudnoći
Osnove humane genetike
Osnove kliničke medicine
Osnove transfuzijske medicine
Patologija
Planiranje obitelji
Primaljska njega u ginekologiji
Primaljska njega u porodu
Primaljska njega u puerperiju
Primaljska njega zdravog novorođenčeta
Primaljstvo u zajednici
Puerperij
Spolno i reprodukcijsko zdravlje
Adolescencija – razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni predmet
Fetalni nadzor u porodu - izborni predmet
Holistički pristup u primaljskoj skrbi - izborni predmet
Ljudska seksualnost - izborni predmet
Majka i dijete – fiziologija i dinamika ranog odnosa - izborni predmet
Praktikum iz grupnog rada I - izborni predmet
Primaljstvo u podršci i poticanju dojenja
Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja - izborni predmet
Rad s grupom u primaljstvu - izborni predmet
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni predmet

III. godina
Bolesno novorođenče i nedonošće
Komplikacije u porodu
Komplikacije u puerperiju
Kronične bolesti i trudnoća
Mentalno zdravlje babinjača
Osnove anesteziologije i reanimacije
Osnove kirurgije
Osnove biomedicinske statistike
Primaljska njega bolesne novorođenčadi
Primaljska njega kod komplikacija u porodu
Primaljska njega kod komplikacija u puerperiju
Primaljska njega u rizičnih trudnoća
Rizična trudnoća
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni predmet
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu - izborni predmet
Obitelj u riziku
Primaljstvo temeljeno na dokazima
Vježbanje u trudnoći - izborni predmet
Zdravstvena njega onkološkog bolesnika - izborni predmet
Zdravstvena njega umirućih bolesnika - izborni predmet

Izvedbeni nastavni planovi za izvanredni studij Primaljstva ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija
Biofizika i zaštita od ionizirajućeg zračenja
Embriologija za primalje
Fiziologija boli
Fiziologija i patofiziologija
Fiziologija i patofiziologija postnatalnog perioda
Fiziologija trudnoće i porođaja
Informatizacija i administracija u primaljstvu
Javno zdravstvo
Komunikacijske vještine i rad u grupi
Sociologija u primaljstvu
Mentalno zdravlje
Opća mikrobiologija 
Opstetricija
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Osnove primaljske njege
Postnatalna primaljska njega
Prenatalna primaljska skrb
Primaljska njega rodilje
Primaljska njega trudnice
Proces primaljske njege
Promocija zdravlja
Psihološka medicina 
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Specijalna mikrobiologija u primaljstvu
Strani jezik - Engleski jezik
Zdravo novorođenče

II. godina
Bioetika u primaljstvu
Farmakologija
Ginekologija
Kritičko razmišljanje u primaljstvu
Neurološke bolesti u trudnoći
Osnove humane genetike
Osnove kliničke medicine
Osnove transfuzijske medicine
Patologija
Planiranje obitelji
Primaljska njega u ginekologiji
Primaljska njega u porodu
Primaljska njega u puerperiju
Primaljska njega zdravog novorođenčeta
Primaljstvo u zajednici
Puerperij
Spolno i reprodukcijsko zdravlje
Adolescencija – razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni predmet
Fetalni nadzor u porodu - izborni predmet
Holistički pristup u primaljskoj skrbi - izborni predmet
Ljudska seksualnost - izborni predmet
Majka i dijete – fiziologija i dinamika ranog odnosa - izborni predmet
Praktikum iz grupnog rada I - izborni predmet
Primaljstvo u podršci i poticanju dojenja
Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja - izborni predmet
Rad s grupom u primaljstvu - izborni predmet
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni predmet

III. godina
Bolesno novorođenče i nedonošće
Komplikacije u porodu
Komplikacije u puerperiju
Kronične bolesti i trudnoća
Mentalno zdravlje babinjača
Osnove anesteziologije i reanimacije
Osnove kirurgije
Osnove biomedicinske statistike
Primaljska njega bolesne novorođenčadi
Primaljska njega kod komplikacija u porodu
Primaljska njega kod komplikacija u puerperiju
Primaljska njega u rizičnih trudnoća
Rizična trudnoća
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni predmet
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu - izborni predmet
Obitelj u riziku
Primaljstvo temeljeno na dokazima
Vježbanje u trudnoći - izborni predmet
Zdravstvena njega onkološkog bolesnika - izborni predmet
Zdravstvena njega umirućih bolesnika - izborni predmet