Upozorenje

Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020.

Medicinsko-laboratorijska dijagnostika - redovni studij
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika - izvanredni studij

Satnica i raspored turnusa - redovni studij za ak. god. 2019./2020.

I. godina
/.

II. godina
/.

III. godina
Raspored nastave

Satnica i raspored - izvanredni studij za ak. god. 2019./2020.

I. godina
/.

II. godina
/.

III. godina
Raspored nastave

Izvedbeni nastavni planovi za redovni studij za ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija
Biokemija
Biologija
Etika zdravstvene skrbi
Fizika
Histologija
Kemija
Komunikacijske vještine
Medicinska informatika
Medicinska sociologija
Medicinska statistika
Sigurnost na radu za zdravstvene radnike
Strani jezik
Postupci sterilizacije i dezinfekcije u medicini - izborni
Osnove embriologije i teratologije - izborni

II. godina
Fizikalne metode u kliničkoj kemiji
Fiziologija s patofiziologijom
Hematologija
Histološke tehnike
Imunologija
Medicinska bakteriologija i virologija
Medicinska biokemija
Molekularna biologija
Opća mikrobiologija
Patologija
Stručna praksa iz hematologije
Stručna praksa iz medicinske biokemije
Stručna praksa iz patologije
Eksperimentalne metode u bakteriologiji - izborni
Mikrobiologija okoliša - izborni
Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni

III. godina
Epidemiologija
Humana genetika
Javno zdravstvo
Klinička citologija
Klinička kemija
Klinička mikrobiologija
Kliničko-laboratorijska dijagnostika
Medicinska parazitologija i mikologija
Nuklearna medicina
Računalna obrada laboratorijskih podataka
Stručna praksa iz kliničke citologije
Stručna praksa iz kliničke kemije
Stručna praksa iz kliničke mikrobiologije
Stručna praksa iz transfuzijske medicine
Transfuzijska medicina
Završni rad
Krvlju prenosive bolesti - izborni
Laboratorijska dijagnostika bolesti živčanog sustava - izborni
Primjena informatičke tehnologije u laboratorijskoj dijagnostici - izborni

Izvedbeni nastavni planovi za izvanredni studij za ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Anatomija
Biokemija
Biologija
Etika zdravstvene skrbi
Fizika
Histologija
Kemija
Komunikacijske vještine
Medicinska informatika
Medicinska sociologija
Medicinska statistika
Sigurnost na radu za zdravstvene radnike
Strani jezik
Osnove embriologije i teratologije - izborni
Postupci sterilizacije i dezinfekcije u medicini - izborni

II. godina
Fizikalne metode u kliničkoj kemiji
Fiziologija s patofiziologijom
Hematologija
Histološke tehnike
Imunologija
Medicinska bakteriologija i virologija
Medicinska biokemija
Molekularna biologija
Opća mikrobiologija
Patologija
Stručna praksa iz hematologije
Stručna praksa iz medicinske biokemije
Stručna praksa iz patologije
Eksperimentalne metode u bakteriologiji - izborni
Mikrobiologija okoliša - izborni
Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni

III. godina
Epidemiologija
Humana genetika
Javno zdravstvo
Klinička citologija
Klinička kemija
Klinička mikrobiologija
Kliničko-laboratorijska dijagnostika
Medicinska parazitologija i mikologija
Nuklearna medicina
Računalna obrada laboratorijskih podataka
Stručna praksa iz kliničke citologije
Stručna praksa iz kliničke kemije
Stručna praksa iz kliničke mikrobiologije
Stručna praksa iz transfuzijske medicine
Transfuzijska medicina
Završni rad
Krvlju prenosive bolesti - izborni
Laboratorijska dijagnostika bolesti živčanog sustava - izborni
Primjena informatičke tehnologije u laboratorijskoj dijagnostici - izborni