Upozorenje

Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Nastavni plan za ak. god. 2017./2018. 

Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2017./2018.

I. godina

I. godina - izborni kolegiji

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2017./2018. (A- Z)

I. godina
Didaktika
Medicinska informatika
Menadžment u zdravstvu
Mjerenje i procjena boli
Nacrt diplomskog rada 
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Pedagoški aspekti edukacije
Prava i obaveze u zdravstvenoj struci
Pristup osobama s invaliditetom
Suvremene teme iz psihologije
Timski rad - izborni predmet
Umijeće medicinske nastave
Znanaost i društvo
Fizioterapijska propedeutika - izborni predmet
Hypnofizioterapija - izborni predmet
Komunikacija - izborni predmet
Međukulturna kompetentnost u zdravstvu - izborni predmet
Mentalno zdravlje obitelji - izborni predmet
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izborni predmet
Obiteljski diskurs u kontekstu zaštite od nasilja u obitelji - izborni predmet
Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja - izborni predmet
Osnove grupne psihoterapije - izborni predmet
Osnove medicinske etike i bioetike - izborni predmet
Pedagogija treće životne dobi - izborni predmet
Podrška obitelji u razvoju djece - izborni predmet
Rehabilitacija u zajednici - izborni predmet
Tendinopatije- multidisciplinarni pristup - izborni predmet
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni predmet
Učestalost ozljeđivanja u sportu - izborni predmet
Wellness – preventivna medicina - izborni predmet

II. godina
Cjelovita skrb o mentalnom zdravlju
Klinički sindromi duševnih poremećaja
Psihičke funkcije i njihovi poremećaji
Specijalna zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Adolescencija - suvremeni koncepti odrastanja - izborni predmet
Alkoholizam i ovisnosti - izborni predmet
Izrada diplomskog rada - izborni predmet
Mentalno zdravlje i prevencija - izborni predmet
Mentalno zdravstveni aspekti osoba s intelektualnim teškoćama - izborni predmet
Nasilje u obitelji - izborni predmet
Obitelj u zdravlju i bolesti - izborni predmet
Organizacija psihijatrijske službe - izborni predmet
Osnove grupne psihoterapije - izborni predmet
Osobitosti forenzične i zatvorske psihijatrije - izborni predmet
Praktikum iz grupnog rada II - izborni predmet
Praktikum iz rada s obitelji - izborni predmet
Pretilnost - izborni predmet
Psihički aspekti kroničnih dječjih bolesti - izborni predmet
Psihički poremećaji u starijoj životnoj dobi - izborni predmet
Psihološka medicina - izborni predmet
Psihološki razvoj čovjeka - izborni predmet
Radna terapija - izborni predmet
Reakcija na stresogena i traumatska iskustva - izborni predmet
Rehabilitacija i resocijalizacija psihičkih bolesnika - izborni predmet
Suradna psihijatrija - izborni predmet
Terapijski zahvati u području mentalnog zdravlja
Tjeskoba i kako je se riješiti - izborni predmet
Uvod u grupnu analizu I - izborni predmet
Uvod u grupnu analizu II - izborni predmet
Uvod u kognitivnu rehabilitaciju - izborni predmet
Zdravstvena i socijalna politika - izborni predmet
Zdravstvena psihologija - izborni predmet