Upozorenje

Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020. 

Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2019./2020.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
Didaktika
Javnozdravstvene intervencije
Medicinska informatika
Menadžment u zdravstvu
Mentalno zdravlje obitelji
Nacrt diplomskog rada
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Pedagoški aspekti edukacije
Pristup osobama s invaliditetom
Suvremene teme iz psihologije
Umijeće medicinske nastave
Uvod u forenzičnu psihijatriju i pravo
Znanost i društvo
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni predmet
Holistički pristup u mentalnom zdravlju
Hypnofizioterapija - izborni predmet
Komunikacija - izborni predmet
Međukulturna kompetentnost u zdravstvu - izborni predmet
Mentalna stabilnost kroz faze starenja - izborni predmet
Mjerenje i procjena boli - izborni kolegij
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izborni predmet
Obiteljski diskurs u kontekstu zaštite od nasilja u obitelji - izborni predmet
Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja - izborni predmet
Pedagogija treće životne dobi - izborni predmet
Praktikum kreativne terapije - izborni predmet
Podrška obitelji u razvoju djece - izborni predmet
Wellness – preventivna medicina - izborni predmet

II. godina
Cjelovita skrb o mentalnom zdravlju
Klinički sindromi duševnih poremećaja
Psihičke funkcije i njihovi poremećaji
Specijalna zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Terapijski zahvati u području mentalnog zdravlja
Adolescencija - suvremeni koncepti odrastanja - izborni predmet
Alkoholizam i ovisnosti - izborni predmet
Klinička supervizija
Mentalno zdravlje i prevencija - izborni predmet
Mentalno zdravstveni aspekti osoba s intelektualnim teškoćama - izborni predmet
Nasilje u obitelji - izborni predmet
Obitelj u zdravlju i bolesti - izborni predmet
Osnove grupne psihoterapije - izborni predmet
Praktikum iz grupnog rada II - izborni predmet
Praktikum iz rada s obitelji - izborni predmet
Pretilost - izborni predmet
Psihički aspekti kroničnih dječjih bolesti - izborni predmet
Psihički poremećaji u starijoj životnoj dobi - izborni predmet
Psihološka medicina - izborni predmet
Psihološki razvoj čovjeka - izborni predmet
Reakcija na stresogena i traumatska iskustva - izborni predmet
Rehabilitacija i resocijalizacija psihičkih bolesnika - izborni predmet
Suradna psihijatrija - izborni predmet
Tjeskoba i kako je se riješiti - izborni predmet
Uvod u grupnu analizu I - izborni predmet
Uvod u grupnu analizu II - izborni predmet
Zaštita mentalnog zdravlja kod specifičnih bolesnika - izborni predmet
Zdravstvena psihologija - izborni predmet