Upozorenje

Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Nastavni plan za ak. god. 2017./2018.

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2017./2018.

I. godina

I. godina - izborni kolegiji

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2017./2018. (A- Z)

I. godina
Didaktika
Medicinska informatika
Menadžment u zdravstvu
Mjerenje i procjena boli
Nacrt diplomskog rada 
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Pedagoški aspekti edukacije
Prava i obaveze u zdravstvenoj struci
Pristup osobama s invaliditetom
Suvremene teme iz psihologije
Timski rad - izborni predmet
Umijeće medicinske nastave
Znanaost i društvo
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni predmet
Fizioterapijska propedeutika - izborni predmet
Hypnofizioterapija - izborni predmet
Komunikacija - izborni predmet
Međukulturna kompetentnost u zdravstvu - izborni predmet
Mentalno zdravlje obitelji - izborni predmet
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izborni predmet
Obiteljski diskurs u kontekstu zaštite od nasilja u obitelji - izborni predmet
Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja - izborni predmet
Osnove grupne psihoterapije - izborni predmet
Osnove medicinske etike i bioetike - izborni predmet
Pedagogija treće životne dobi - izborni predmet
Podrška obitelji u razvoju djece - izborni predmet
Rehabilitacija u zajednici - izborni predmet
Tendinopatije- multidisciplinarni pristup - izborni predmet
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni predmet
Učestalost ozljeđivanja u sportu - izborni predmet
Wellness – preventivna medicina - izborni predmet


II. godina
Ekonomski i pravni aspekti organizacije rada u KBC-u
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
Izrada diplomskog rada
Kontrola kvalitete u zdravstvu
Koordinacija i supervizija zdravstvene njege
Organizacija stomatološke zaštite
Rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Specifičnosti organizacije rada u Thalassotherapiji Opatija
Transfuzijska medicina
Upravljanje rizicima u zdravstvu
Zdravstveni sustavi u praksi
Moć prehrane - izborni kolegij
O zdravlju drugačije - izborni kolegij
Praktikum iz grupnog rada II - izborni kolegij
Praktikum iz rada s obitelji - izborni kolegij
Zdravstvena i socijalna politika  - izborni kolegij