Upozorenje

Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020.

Sveučilišni diplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Raspored nastave za ak. god. 2019./2020.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina
/.

II. godina
Analitičke tehnike II.
Laboratorijska dijagnostika u pedijatriji
Laboratorijska imunologija
Laboratorijske metode u patologiji
Neurokemija
Osnove nutricionizma
Sastav i uloga tjelesnih tekućina
Sudska i forenzička medicina
Sustav upravljanja kvalitetom
Upravljačke vještine u sustavu zdravstva
Značaj HLA sustava u kliničkoj medicini
Značaj laboratorijske dijagnostike u kirurgiji
Biofilm - izborni predmet
Autoimune bolesti - patogenetski mehanizmi i novi terapijski pokušaji - izborni predmet
Hitna laboratorijska dijagnostika - izborni predmet
Kardio-pulmonalna reanimacija - izborni predmet
Prenatalna dijagnostika - izborni predmet
Redukcijske dijete - izborni predmet
Životinjski modeli kroničnih bolesti - izborni predmet