Upozorenje

Klinički nutricionizam

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020.

Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2019./2020.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina

Didaktika
Epidemiologija s procjenom kakvoće prehrane
Gastronomija
Medicinska informatika
Nacrt diplomskog rada 
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu
Nutricionizam
Osnove biokemije
Osnove laboratorijske medicine
Patofiziologija prehrane
Prehrambene tehnologije
Primjena dijetetičkih metoda u kliničkom okruženju
Suvremene teme iz psihologije
Znanost i društvo
Fitoterapija i klinička aromaterapija - izborni kolegij
Komunikacija - izborni kolegij
Mediteranski, vegetarijanski i ostali obrasci prehrane - izborni kolegij
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izborni kolegij
Prehrana sportaša - izborni kolegij
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav
Wellness – preventivna medicina - izborni kolegij


II. godina
Biokemija hrane 
Crijevna mikrobiota
Dijetoterapija i klinička prehrana I
Enteralna i parenteralna prehrana
Kvaliteta i sigurnost hrane 
Nutraceutici 
Nutrigenetika i nutrigenomika
Poremećaji u prehrani
Dijetoterapija i klinička prehrana II
Pretilost i metabolički sindrom
Toksikologija hrane
Održiva prehrana - izborni predmet
Praktikum iz grupnog rada II - izborni predmet
Moć prehrane
Prehrana bolesnika sa stomom