Upozorenje

Primaljstvo

Nastavni plan za ak. god. 2019./2020.

Sveučilišni diplomski studij Primaljstvo

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2019./2020.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2019./2020. (A- Z)

I. godina

Didaktika
Etika u  znanstvenim istraživanjima i praksi
Komunikacijske  vještine
Medicinska  informatika,
Menadžment i ekonomika u zdravstvu
Nacrt diplomskog rad
Napredna  statistika u medicini i zdravstvu
Primjena zdravstvenog zakonodavstva u RH i EU
Sigurno majčinstvo i promocija zdravlja žene
Sustav kontrole i učinkovitosti u primaljstvu
Suvremene teme iz psihologije
Umijeće medicinske nastave
Znanost i društvo
Dijetetičke metode i pravilna prehrana
Farmakoterapija u perinatologiji
Individualizirani pristup u trudnoći i porođaju
Infekcije u perinatologiji
Kako komunicirati s gluhima
Komunikacija
Mikropoduzetništvo u zdravstvu
Modeli multiprofesionalnih timova
Podrška obitelji u razvoju djece
Skrb za žene zaražene HIV- om


II. godina

Fiziologija i dinamika ranog razvoja djeteta
Prevencija i  nadzor bolničkih infekcija povezan sa zdravstvenom skrbi
Psihološki aspekti roditeljstva
Rana intervencija
Razvojna psihologija
Seksualnost i seksualno zdravlje
Supervizija  u  primaljstvu
Ultrazvučni nadzor trudnoće
Antenatalna dijagnostika
Bolesti ovisnosti i trudnoća
Maligne bolesti u trudnoći
Maloljetničke trudnoće
Moć prehrane
Primaljstvo temeljeno na dokazima
Reprodukcija i  radno mjesto
Zaštita žena od nasilja  u obitelji
Zdravlje i okoliš
 
.