Upozorenje

Primaljstvo

Opći podaci

Naziv studija: Sveučilišni diplomski studij Primaljstvo

Nositelj studija i izvođač: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Trajanje studija: 2 godine
 
O studiju:

Primaljstvo pripada reguliranim profesijama čije je školovanje uvjetovano EU Direktivom 2005/36/EC te Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Hrvatska komora primalja godinama izražava svoj interes za pokretanje diplomskog studija u svrhu napredovanja obrazovanja svojih članica – prvostupnica/ka primaljstva čime bi se osigurao kontinuitet u obrazovanju primalja kao regulirane profesije s obzirom da su primalje jedina zdravstvena struka koja  nije imala mogućnost podizanja obrazovne vertikale.
 
Djelatnost magistra/magistre primaljstva obuhvaća koordiniranje timom primaljske skrbi, posebno kada je potreban multidisciplinarni pristup te upravlja radom ginekološko-porođajnih odjela, klinika i ustanova. Posebna potreba za magistrima/magistrama primaljstva očituje se u obrazovnom sustavu u kojem bi ovaj kadar mogao preuzeti obrazovanje učenika/ca i studenata/ica primaljstva u statusu nastavnika odnosno nositelja stručnih predmeta iz primaljske skrbi. Također, omogućio bi i znanstveno-istraživački rad u primaljstvu koji je ovoj struci još uvijek nepoznanica i njime se bavi samo mali broj primalja koje su diplomsku razinu obrazovanja stekle u nekim drugim srodnim strukama, primjerice sestrinstvu i edukacijskoj rehabilitaciji.
 
U skladu s djelatnosti i kompetencijama magistra/magistre primaljstva naglasak u njihovom obrazovanju stavljen je na razvijanje vještina upravljanja, znanstveno-istraživački rad i nastavničke vještine. Stoga program obuhvaća 20 obveznih i 11 izbornih kolegija. Kako su znanstveno-istraživački rad i intervencije primaljske skrbi temeljene na dokazima jedini pravi put razvoja primaljstva te usmjeravaju primaljstvo iz struke u znanost, tijekom prve godine izvode se kolegiji orijentirani na znanost i nastavnu sposobnost poput Umijeća medicinske nastave, Nacrta diplomskog rada, Znanosti i društva, Napredne statistike u medicini i zdravstvu, Medicinske informatike, Etike u znanstvenim istraživanjima i praksi, Komunikacijskih vještina, Primjene zdravstvenog zakonodavstva u RH i EU, Didaktike, Suvremenih tema iz psihologije, Sustava kontrole i učinkovitosti u primaljstvu, Menadžmenta i ekonomike u zdravstvu te Sigurnog majčinstva i promocije zdravlja žene. Na drugoj godini su kolegiji vezani uz stjecanje dodatnih znanja i vještina u primaljstvu: Razvojna psihologija, Seksualnost i seksualno zdravlje, Psihološki aspekti roditeljstva, Fiziologija i dinamika ranog razvoja djeteta, Ultrazvučni nadzor trudnoće, Prevencija i nadzor bolničkih infekcija povezan sa zdravstvenim skrbi, Rana intervencija te Supervizija u primaljstvu. Tijekom studija student bira 11 izbornih kolegija povezanih sa strukom. Studij završava izradom diplomskog rada temeljenog na istraživanju.

 
Zvanje: magistar/tra primaljstva

Kratica akademskog naziva: mag. obs.
 
.