Upozorenje

Stručni studij Fizioterapija

Opći podaci

 
Naziv studija: Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
 
Nositelj studija i izvođač: Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
 
Trajanje studija: 3 godine
 
Uvjeti upisa: Završen program četverogodišnje srednje škole i državna matura


Ustrojstvo studija i nastave:
Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete, odnosno temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete, te se stječu znanja i vještine iz svih područja fizioterapije. Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, vježbi, seminara, demonstracija i konzultacija u nastavnim bazama Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.Nastava u obliku stručne prakse, održava se u kliničkim bolničkim centrima, županijskim bolnicama, općim i specijalnim bolnicama, te domovima zdravlja. U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela s posebnim osvrtom na građu i funkciju mišićno-koštanog i živčanog sustava. U pretkliničkim predmetima proučavaju se osnove fizioterapije odnosno mehanizmi i načini djelovanja fizikalne terapije na pojedina tkiva, organe i organske sustave. U kliničkim predmetima proučava se primjena fizioterapije po pojedinim bolestima, uz obvezatno stjecanje znanja i vještina u habilitaciji djece i u rehabilitaciji djece i odraslih. Naime, fizioterapija je zdravstvena profesija koja svoju primjenu nalazi kod osoba svih dobnih skupina, a osim fizioterapijskih postupaka u bolesti obuhvaća postupke unaprijeđenja zdravlja i prevencije, te habilitacije i rehabilitacije. Na studiju se student upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, medicinske statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se završni rad.


Zvanje: Nakon završetka studija stječe se stručni naziv: stručni prvostupnik/ca fizioterapije(baccalaureus)


Kratica stručnog naziva: bacc. physioth.


Nakon diplome:
Nakon završetka studija stručni prvostupnik/ca fizioterapije imat će usvojena znanja i vještine za obavljanje stručnog rada koji obuhvaća postupke unaprjeđenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti te habilitacije i rehabilitacije. Prvostupnik/ca fizioterapije raditi će po načelima medicinske etike poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu. On je aktivan član stručnog rehabilitacijskog tima te s liječnikom odgovarajuće specijalizacije planira, primjenjuje kineziterapijske postupke i aplicira ostale fizikalne procedure imajući na umu individualan pristup bolesniku po holističkom principu. Prvostupnik/ca fizioterapije moći će procijeniti potrebe za edukacijom, primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imati će mogućnost prepoznati vlastite potrebe i mogućnost daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u fizioterapiji i sudjelovati u njima.

 
.