Upozorenje

Stručni studij Radiološka tehnologija

Opći podaci


Naziv studija: Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija


Nositelj studija i izvođač: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci


Trajanje studija: 3 godine


Uvjeti upisa: Završen program četverogodišnje srednje škole i državna matura, liječnički pregled


Ustrojstvo studija i nastave:
Obrazovanje za stručno zvanje prvostupnika/ce radiološke tehnologije obuhvaća obvezatne opće medicinske, pretkliničke i kliničke predmete. Nastava se obavlja u manjoj mjeri u obliku predavanja, a većim dijelom u obliku seminara, vježbi, demonstracija, te praktičnog rada na kliničkim zavodima za radiologiju, onkologiju s radioterapijom i nuklearnu medicinu. U općeobrazovnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova organizma. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi nastanka bolesti, njihovi uzroci, te načini djelovanja lijekova. U kliničkim medicinskim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, te njihovo sprječavanje i liječenje.
Tijekom studija student se upoznaje i s osnovama statistike i informatike.
U okviru radiologijske pretklinike student uči osnove radiologijske anatomije i patologije, tehnike slikovnog prikaza, konvencionalne radiologijske dijagnostičke metode, osnovne principe građe radiologijske aparature, nastanak i biološko djelovanje, te zaštitu od ionizirajućeg zračenja. U stručnim predmetima student uči sve radiologijske konvencionalne i kompjuterizirane tehnologije, metode radioterapije kao i dijagnostiku i terapiju radionuklidima. Uči se medicinska i radiologijska terminologija, te pristup radiologijskoj literaturi na jednom od stranih jezika. Na kraju studija brani se završni rad.
 

Zvanje: Nakon završetka studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije (baccalaureus)

 
Kratica stručnog naziva: bacc. radiol. techn.


Nakon diplome:
Nakon završetka jednogodišnjeg stručnog staža i položenog stručnog ispita prvostupnik/ca radiološke tehnologije dobiva dopusnicu za samostalan rad. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije može nastaviti rad tijekom čitavog radnog vijeka uz obvezu pohađanja svakih pet godina stručnih tečajeva iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja s polaganjem testova i dobivanjem licence za rad. Također je poželjno povremeno pohađanje stručnih tečajeva, te upoznavanje s najnovijim stručnim dostignućima. Brojni prvostupnici radiološke tehnologije nakon položenog stručnog ispita odabiru rad u nekoj od bolničkih ustanova, domovima zdravlja ili specijaliziranim radiologijskim ustanovama.