Upozorenje

Stručni studij Primaljstvo

Opći podaci


Naziv studija: Stručni studij Primaljstvo

 
Nositelj studija i izvođač: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci


Trajanje studija: 3 godine
 
Uvjeti upisa: Završen program četverogodišnje srednje škole i državna matura


Ustrojstvo studija i nastave: 
Obrazovanje prvostupnika/ce primaljstva odvija se u obliku predavanja, seminara, vježbi, demonstracija, te praktičnog rada. U općeobrazovnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova organizma. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi nastanka bolesti, njihovi uzroci, te načini djelovanja lijekova. U kliničkim medicinskim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, te njihovo sprječavanje i liječenje. Tijekom studija student se upoznaje i s osnovama statistike, informatike te metodologije znanstvenog istraživanja. Velik broj kolegija obuhvaća specifičnu primaljsku njegu. Nastava se obavlja turnusno i nakon odslušanog kolegija studenti polažu ispit. Znanja i vještine primaljske struke stječu se tijekom stručne kliničke prakse ukolpljene u svaki kolegij primaljske njege. Nastava stručnih kolegija održava se na Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra, te u ambulantama primarne i ginekološke zaštite. Po završetku studija brani se završni rad. 
Program studija Primaljstva u potpunosti je u skladu sa zahtjevima EU Direktive 2005/36/EC,  te Zakonom o reguliranim profesijama.

Stručni naziv: Nakon završetka studija stječe se stručni naziv prvostupnik/ca primaljstva (baccalaureus)
 

Kratica stručnog naziva: bacc. obs.


Nakon diplome: 
Nakon završetka studija prvostupnik/ca primaljstva steći će slijedeće kompetencije temeljene na ishodima učenja:

 • primijeniti znanja i vještine iz područja primaljske skrbi, te načela primaljske etike;
 • procijeniti potrebu za primaljskom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritet, planirati i implementirati adekvatne postupke, te evaluirati i po potrebi modificirati plan primaljske njege;
 • voditi primaljsku dokumentaciju i evaluirati postignute ciljeve u primaljskoj njezi;
 • sudjelovati u obrazovanju primalja;
 • primijeniti pravila zaštite na radu i rad na siguran način;
 • osigurati povjerljivosti i sigurnosti pisanih i usmenih informacija dobivenih obavljanjem profesionalnih dužnosti;
 • primijeniti važeće zakone i propise u obavljanju profesionalne dužnosti;
 • sudjelovati u informiranju i savjetovanju vezano uz planiranje obitelji;
 • dijagnosticirati trudnoću i pratiti normalni tijek trudnoće, vršiti preglede potrebne za praćenje razvoja normalnog tijeka trudnoće;
 • voditi program za pripremu roditeljstva i potpunu pripreme za porod, uključujući savjete o higijeni i prehrani;
 • provoditi skrb i pomoći majci tijekom poroda i pratiti stanje fetusa u maternici, odgovarajućim kliničkim metodama i tehničkim sredstvima;
 • provoditi spontani porod uključujući;
 • provoditi pregled i njegu novorođenčeta;
 • provoditi  njegu majke i pratiti njezin napredak u razdoblju nakon poroda i davati sve potrebne savjete majci o njezi djeteta kako bi joj se omogućilo da svom djetetu pruži optimalan napredak
 • pratiti istraživanja u struci i sudjelovati u njima
 
.