Upozorenje

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Opći podaci


Naziv studija: Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu

Nositelj studija i izvođač: Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija: 2 godine


O studiju:
Kako reforma zdravstva u Republici Hrvatskoj predviđa kategorizaciju bolnica i bolničkih fakulteta te uspostavu sustava zdravstvenih standarda za očekivati je i da dođe do promjene u profesionalnom profilu medicinskih sestara. Odnosno medicinske sestre trebale bi posjedovati potrebna znanja i vještine iz područja upravljanja ljudskim resursima, znanja i vještine potrebne za organizaciju zdravstvene njege kao i za proces donošenja odluka, upravljanje rizicima te poslovnu etiku. Sestrinstvo kao regulirana profesija mora obrazovati kadrove koji će u potpunosti samostalno upravljati i organizirati sve procese u zdravstvenoj njezi. Medicinske sestre trebale bi biti zadužene za organizaciju, upravljanje i kontrolu rada medicinskih sestara. Stoga bi svaka medicinska sestra koja je na rukovodećem mjestu (od glavne sestre odjela naviše) trebala posjedovati ova navedena znanja i vještine. Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s 120 ECTS bodova i traje dvije godine. Tijekom prve godine izvode se četiri modula: opći obvezatni kolegiji, znanstveno istraživačke metode, psihološko – pedagoški modul, te modul koji obuhvaća 9 izbornih kolegija od kojih je student dužan odabrati tri. U drugoj godini studija ponuđena su tri modula: opći obvezatni kolegiji poput Zdravstvenih sustava u praksi, Upravljanje rizicima u zdravstvu, Kontrola kvalitete u zdravstvu, Infekcije povezane sa zdravstevnom skrbi te Farmakoepidemiologija i farmakoterapija. Drugi modul pod imenom poslovno organizacijski modul obuhvaća kolegije vezane uz organizaciju bolničke službe, stomatološke zaštite te specifičnih ustanova. Osim toga u taj je modul uključena i koordinacija i supervizija zdravstvene njege. Treći modul su izborni kolegiji gdje od ponuđenih šest student bira dva izborna kolegija.
Studij završava obranom diplomskog rada.

Zvanje: magistar/stra sestrinstva

Kratica stručnog naziva: mag. med. techn. 
 
.