Upozorenje

Obrasci i zahtjevi

Obrazac zahtjeva za promjenu lokacije ili korisnika sredstva

Obrazac zahtjeva za promjenu lokacije ili korisnika sredstva

Popis nastavnika

Popis nastavnika

Obrazac za Izvedbeni nastavni plan

Izvedbeni nastavni plan

Memorandum Fakulteta zdravstvenih studija (u zaglavlju podesiti podatke katedre/službe)

Memorandum FZSRI

Vizualni identitet Sveučilišta u Rijeci, 45. obljetnica

45 godina UNIRI vektorski logo

Službena putovanja

Obrazac za službeno putovanje

Prilog za putne troškove - vanjski suradnici

Obrazac za plaćanja

Obrazac zahtjeva za plaćanja

Prilog uz račun za reprezentaciju

Prilog uz račun za reprezentaciju


European Curriculum Vitae Format

Obrazac europass CV HR

Obrazac europass CV EN


Godišnji odmor

Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora, plaćenog/neplaćenog dopusta i slobodnih dana


Izjava zaposlenika o načinu dolaska na posao i povratka s posla

Izjava - prijevoz


Žute tablice - opis predmeta

Žute funkcionalne tablice


Objava novosti na mrežnim stranicama

Zahtjev za objavu materijala na mrežnim stranicama


Obrasci za vanjsku suradnju

Izvješće o obavljenoj nastavi (vanjski suradnik)

Prilog ugovoru o djelu

Prilog autorskom ugovoru


Izbor u nastavno zvanje

Obrazac za izbor u nastavno zvanje


Izbor u znanstveno-nastavno zvanje 

Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje (NOVI)

Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje (STARI)


Tablica bodovanja za prvi izbor asistent ili poslijedoktorand

Tablica bodovanja za prvi izbor asistent ili poslijedoktorand


Predlošci FZSRI koje možete za prezentacije (ppt., pptx.)

FZSRI prezentacija tema bijelo - HR

FZSRI prezentacija tema bijelo - ENG

FZSRI prezentacija tema plavo - HR

FZSRI prezentacija tema plavo - ENG

Zahtjev za izdavanje privatne Diners Club Standardne kartice

Zahtjev za izdavanje privatne Diners Club Standardne kartice

 
.