Upozorenje

E-knjižnica
Na nove stranice knjižnice možete pristupiti putem poveznice...
 


 Discovery service Sveučilišta u Rijeci omogućuje istovremeno pretraživanje
 
  • skupnog kataloga Sveučilišta i s njime povezanih lokalnih kataloga knjižnica Sveučilišta,
  • pretplaćenih baza podataka dostupnih Sveučilištu u Rijeci,
  • portala znanstvenih časopisa RH HRČAK
  • drugih odabranih znanstvenih izvora u slobodnom pristupu na internetu


Za pretraživanje kliknite na Discovery Service za Sveučilište u Rijeci


Pubmed je mrežni servis koji omogućava pretraživanje Medline baze podataka. Medline baza podataka obuhvaća sardžaje pretkliničke i kliničke medicinu, dentalne medicine, sestrinstva, veterinsku medicinu i zdravstvo.
 

EBSCO baze podataka su multidisciplinarne baze koje sadrže podatke iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva. Okuplja velik broj bibliografskih baza podataka, a također i baze podataka s  cjelovitim tekstom iz različitih područja znanosti. Osim Academic Search Completa, dostupne su Business Source Complete, SocINDEX, CINAHL, ERIC, MEDLINE, Library, Information Science & Technology Abstracts, GreenFILE i druge.
  

E-Izdanja


Proceedings of the Conference Child maltreatment & well-beingContemporary issues, research and practice
CMW conference proceedings
Časopis Fakulteta - "World of Health"

Upute autorima  Instructions for authors

World of Health - Broj 1
World of Health - Broj 2
World of Health - Broj 3
1. Priručnik za studente prve godine stručnih studija za kolegij Engleski jezik pod nazivom "English Grammar 1", autorica Tajana Tomak
English Grammar 1

2. Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa "Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje", urednice Stjepka Popović i Jasminka Zloković
Djeca i mladi u alternativnoj skrbi - Zaštita prava na zdravlje

3. Anamarija Gjuran-Coha, English in Medical Practice

doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina "Liječenje komunikacijom"

Liječenje komunikacijom - Online izdanje
 
.