Upozorenje

Misija i vizija

Misija

Misija Fakulteta zdravstvenih studija determinirana je Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju RH, drugim odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima te usvojenom Strategijom Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020. U širem smislu Misija Fakulteta zdravstvenih studija je doprinijeti široj društvenoj zajednici kroz visoko obrazovanje, odgajanje i stvaranje uglednih zdravstvenih stručnjaka.
 

Vizija

Postati vodeća ustanova za visokoškolsko obrazovanje zdravstvenih kadrova u široj regiji.

                                                                                                                                                                

                   DEKAN

Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.

 
.