Upozorenje

Natječaji

Ažurirano Petak, 21 Prosinac 2022 09:15

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 50% u odnosu  na puno radno vrijeme


Više doznajte u prilogu...


 
Ažurirano Petak, 14 Prosinac 2022 13:15

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) za radno mjesto namještenika na položaju III. vrste – domar/ložač na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima


 
Ažurirano Petak, 09 Prosinac 2022 14:56

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog suradnika na radnom mjestu viši asistent (poslijedoktorand), znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 50% radnog vremena.


Više doznajte u prilogu...


 
Ažurirano Srijeda, 21 Listopad 2022 13:56

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor,znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo na Katedri za sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.


Više doznajte u prilogu...


 
Ažurirano Srijeda, 21 Rujan 2022 10:11

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjesturedoviti profesor, prvi izbor, znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofska bioetika,  na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno
 
b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestuizvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 10 sati tjedno za 50% nastavne obveze
 
Obavijest o izabranim kandidatima

c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze
 
d) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, za potrebe dislociranog studija Sestrinstvo Karlovac Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

e) jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija, na Katedri za radiološku tehnologiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
 
f) dva nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

Obavijest o izabranim kandidatima


g) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje biomedicine i  zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa


Više doznajte u prilogu...


 
Ažurirano Petak, 16 Rujan 2022 14:11

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J
 
 
- za radno mjesto namještenice na radnom mjestu IV. vrste – spremačice u  Službe za kadrovske i opće poslove  Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom - 40  sati tjedno, na neodređeno vrijeme,


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima


 
Ažurirano Srijeda, 27 Srpanj 2022 11:53

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor, prvi izbor, znanstveno područje biomedicine i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina I rehabilitacija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 5 sati tjedno, za 25% nastavne obveze

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicine i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti,  na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u punom random vremenu


Više doznajte u prilogu...


 
Ažurirano Srijeda, 13 Srpanj 2022 15:31

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR

a) za radno mjesto na položaju I. vrste - voditelja/ice Službe financijsko-računovodstvenih poslova Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom - 20  sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta
 
Obavijest o izabranim kandidatima


Više doznajte u prilogu...


 
Ažurirano Petak, 24 Lipanj 2022 14:21

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija na Katedri za sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
 
b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno područje biomedicine i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana radiologija na Katedri za radiološku tehnologiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.
 
Obavijest o izabranim kandidatima

c) dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicine i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.
 
Obavijest o izabranim kandidatima

Obavijest o izabranim kandidatima

d) jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, interdisciplinarno područje znanosti, polje obrazovne znanosti na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na vrijeme od 5 (pet) godina.
Obavijest o izabranim kandidatima


Više doznajte u prilogu...

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA


 
Ažurirano Petak, 10 Lipanj 2022 12:26

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija za potrebe projekta strateškog razvoja edukacije, upravljanja I marketinga sestrinske profesije u javnom zdravstvu na Katedri za sestrinstro Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme u punom random vremenu.

Obavijest o izabranim kandidatima

Više doznajte u prilogu...


 
Ažurirano Petak, 25 Svibanj 2022 8:50

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR

a) dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo za potrebe dislociranog studija sestrinstvo Karlovac Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

Obavijest o izabranim kandidatima

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu 50% u odnosu na puno radno vrijeme

Obavijest o izabranim kandidatima

c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom naslovnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anestezija i reanimatologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima


Više doznajte u prilogu...


 


 
Ažurirano Petak, 13 Svibanj 2022 10:05

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
  
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika povratnika iz inozemstva na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci.

Obavijest o izabranim kandidatima


Više doznajte u prilogu...


 


 
Ažurirano Petak, 15 Travanj 2022 11:50

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
  
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu 15 sati tjedno
 
Obavijest o izabranim kandidatima

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu 5 sati tjedno za 25% nastavne norme

Obavijest o izabranim kandidatima


Više doznajte u prilogu...


 

Ažurirano Srijeda, 06 Travanj 2022 15:23
 

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) za radno mjesto na položaju I. vrste - voditelja/ice Službe financijsko-računovodstvenih poslova Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci


Više doznajte u prilogu...
 

Obavijest o izabranim kandidatima

 

Ažurirano Srijeda, 04 Ožujak 2022 12:30
 

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednognastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.
 

Obavijest o izabranim kandidatima

b) jednognastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.

Obavijest o izabranim kandidatima

c) jednognastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.

Obavijest o izabranim kandidatima

d) jednog nastavnik u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.

Obavijest o izabranim kandidatima


Više doznajte u prilogu...
 
Ažurirano Srijeda, 04 Ožujak 2022 12:30

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J
 
a) za radno mjesto namještenika IV. vrste - čistač/ica na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci - s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno.

Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima

Ažurirano Srijeda, 04 Ožujak 2022 12:30


Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J
 
a) za radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik/ca za studentske poslove u Studentskoj službi na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima
Ažurirano Srijeda, 02 Veljača 2022 14:00

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 

a)  jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci bez zasnivanja radnog odnosa
 
b)  jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija za potrebe dislociranog stručnog studija Sestrinstvo Karlovac bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

c)  jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i rehabilitacija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

d)  jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

Više doznajte u prilogu...

 
Ažurirano Srijeda, 01 Prosinac 2021 14:30

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 5 sata tjedno za 25% nastavne obveze
 
Obavijest o izabranim kandidatima

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavijest o izabranim kandidatima


Više doznajte u prilogu...

Ažurirano Utorak, 28 Rujan 2021 11:10

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor,  na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 5 sata tjedno za 25% nastavne obveze

c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent,  na Katedri za  javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 5 sata tjedno za 25% nastavne obveze

d) jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor,  na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

e) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju viši predavač, na Katedri za sestrinstvo  Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Više doznajte u prilogu...
 

Ažurirano Petak, 2 Srpanj 2021 09:30

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radno mjestu docent, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze
 
Obavijest o izabranim kandidatima

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 15 sati tjedno, za 50% nastavne obveze
 
Obavijest o izabranim kandidatima

c) jednog suradnika u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedokotrand, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 20 sati tjedno za 50% nastavne obveze


Više doznajte u prilogu...
Ažurirano Petak, 2 Srpanj 2021 09:30

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto namještenika na položaju III. vrste – voditelj odsjeka u Službi za kadrovske i opće poslove na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatimaAžurirano Petak, 28 Svibanj 2021 09:30

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestuviši predavač, na Katedri za radiološku tehnologiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu - 10 sati tjedno za 50% nastavne obveze
 
Obavijest o izabranim kandidatima

b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni viši predavač, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima

Više doznajte u prilogu...
Ažurirano Petak, 7 Svibanj 2021 15:00

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima


Ažurirano Petak, 30 Travanj 2021 13:00


Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, na Katedri za javno zdravstveno Fakulteta zdravstvenih studija, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu -10 sati tjedno
 
Obavijest o izabranim kandidatima

b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje     biomedicina i zdravstvo, na Katedri za sestrinstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze

Obavijest o izabranim kandidatima

Više doznajte u prilogu...
 

Ažurirano Petak, 26 Veljača 2021 15:05

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje raspisuje  NATJEČAJ ZA IZBOR

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor trajno zvanje, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 15 sati tjedno za 50% nastavne obveze
 
b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor trajno zvanje, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom od 3 sata tjedno
 
c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni redoviti profesor-prvi izbor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
 
d) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima
 
e) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija na Katedri za temeljne medicinske znanosti  Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
 
f) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
 
g) tri nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija na Katedri za radiološku tehnologiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
 
h) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima

i) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima


Ažurirano Ponedijeljak, 25 Siječnja 2021 14:35


Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje  N A T J E Č A J
 

a) za radno mjesto namještenika na položaju III. vrste – domar/ložač u Službi za kadrovske i opće poslove na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom - 20  sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja


Više doznajte u prilogu...
Ažurirano Ponedijeljak, 25 Siječnja 2021 14:32

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje raspisuje  NATJEČAJ ZA IZBOR


a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 3 sata tjedno


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatimaAžurirano Srijeda, 23 Prosinca 2020 14:20

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje raspisuje  NATJEČAJ ZA IZBOR


a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom - 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana farmakologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima
Ažurirano Srijeda, 11 Studeni 2020 13:25

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje  N A T J E Č A J

a) za radno mjesto na položaju I. vrste - voditelja/ice Službe financijsko-računovodstvenih poslova Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom - 20  sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s bolovanja, rodiljnog te roditeljskog dopusta

b) za radno mjesto na položaju I. vrste – stručna savjetnik/ica za financijsko-knjigovodstvene poslove
u Službi financijsko-računovodstvenih poslova Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s bolovanja

c) za radno mjesto na položaju I. vrste - stručni savjetnik/ca u uredu dekana na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci- 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s bolovanja, rodiljnog te roditeljskog dopusta


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima
Ažurirano Srijeda, 30 Rujan 2020 18:30

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR

a) jednog suradnika u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice na rad
b) jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
c) dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
d) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
e) pet nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i     zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
f) jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija na Katedri za radiološku tehnologiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
g) jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
h) dva nastavnika u naslovom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima

i) jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog     odnosa
j) tri nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
k) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
l) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
m) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
n) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana mikrobiologija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
o) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, za potrebe dislociranog     preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
p) dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
r) dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana patologija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
s) dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana farmakologija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa
t) dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska biokemija za potrebe dislociranog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo u Karlovcu, bez zasnivanja radnog odnosa


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima - Hari Jurdana
Obavijest o izabranim kandidatima - Ivan Skender
Obavijest o izabranim kandidatima - Veljko Flego
Obavijest o izabranim kandidatima - Samija Ropar
Obavijest o izabranim kandidatima - Antica Nikša
Obavijest o izabranim kandidatima - Luka Jerković
Obavijest o izabranim kandidatima - Jurica Fudurić
Obavijest o izabranim kandidatima - Lončarić-Katušin Mirjana
Obavijest o izabranim kandidatima - Glibotić Kresina Helena
Obavijest o izabranim kandidatima - Klaudija Višković
Obavijest o izabranim kandidatima - Davorka Jakšić
Obavijest o izabranim kandidatima - Birgitta Mačešić, Roberta Kok-Petrak, Hrvojka StipetićFZSRI objavljuje natječaj!
 

Ažurirano Srijeda, 30 Rujan 2020 15:10

a) za radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik/ca u uredu dekana na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

Više doznajte u prilogu...
Obavijest o izabranim kandidatimaFZSRI objavljuje natječaj!
 

Ažurirano Petak, 31 Srpanj 2020 08:43

a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice za rad.

Više doznajte u prilogu...
FZSRI objavljuje natječaj!
 

Ažurirano Petak, 6 Ožujak 2020 12:29

a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
b) jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
c) tri nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
d) tri nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
e) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
f) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa


Više doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima
FZSRI objavljuje natječaj!

Ažurirano Petak, 24 Siječanj 2020 10:45

a) jednog suradnika u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktorand, znanstveno područje društvene znanosti, polje sociologija, grana posebna sociologija na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 20 sati tjedno za 50% nastavne obveze

Više doznajte u prilogu...
Obavijest o izabranim kandidatima
FZSRI objavljuje natječaj!

Ažurirano Petak, 24 Siječanj 2020 10:45

a) za radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik/ca za studentske poslove u Studentskoj službi
na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad

Više doznajte u prilogu...
Obavijest o izabranim kandidatima
FZSRI objavljuje natječaj!

Ažurirano Petak, 03 Siječanj 2020 12:08

a) za radno mjesto namještenika IV. vrste - čistač/ica na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci - s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno.

Više doznajte u prilogu...
Obavijest o izabranim kandidatima
FZSRI objavljuje natječaj!

Ažurirano Petak, 13 Prosinac 2019 09:05

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor trajno zvanje na Katedri za temeljne medicinske     znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim     radnim     vremenom - 5 sati tjedno za 12,5% nastavne obveze

b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,     na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom - 10 sati tjedno za 25% nastavne obveze

c) dva nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Više doznajte u prilogu...
Obavijest o izabranim kandidatimaFZSRI objavljuje natječaj!

Ažurirano Petak, 13 Prosinac 2019 09:05

a) za radno mjesto na položaju I. vrste - voditelja/ice Službe za kadrovske i opće poslove Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na     određeno vrijeme, do povratka zaposlenika s neplaćenog dopusta

b) za radno mjesto na položaju I. vrste - voditelja/ice Službe financijsko-računovodstvenih poslova Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim     vremenom - 20 sati     tjedno, na  određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta


Više doznajte u prilogu...
Obavijest o izabranim kandidatima

Obavijest o izabranim kandidatima


FZSRI objavljuje natječaj!

Ažurirano Četvrtak, 28 Studeni 2019 13:20


Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR

a) dva nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u     Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 10 sati tjedno za 50% nastavne obveze - do povratka zaposlenice na rad

b) jednog suradnika u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu    poslijedoktorand, znanstveno područje društvene znanosti, polje sociologija, grana     posebna     sociologija na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 20 sati tjedno za 50% nastavne obveze

Objava o poništenju dijela natječaja točke b) 24. siječnja 2020.

Pojedinosti doznajte u prilogu...


Odluka o poništenju dijela natječajaFZSRI objavljuje natječaj!

Ažurirano Petak, 04 Listopad 2019 09:11

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke     medicinske znanosti, grana radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, nastavna baza KBC, na        neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze
b)jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofijska     bioetika na Katedri za javno zdravstvoFakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno za 50%             nastavne obveze 
c)jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti,          grana radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta      zdravstvenih studija u Rijeci, nastavna baza KBC, na neodređeno vrijeme, u             nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze
d) jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti,          grana psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina
e) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana            sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija, bez zasnivanja radnog odnosa 
f) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje naslovni predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana           radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa
g) jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje naslovni viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa

Više doznajte u prilogu

Obavijest o izabranim kandidatima

Obavijest o izabranim kandidatima2

Obavijest o izabranim kandidatima3


FZSRI objavljuje natječaj!
 

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:

- za radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik/ca u uredu dekana na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom

Više doznajte u prilogu.
Ažurirano Srijeda, 24 Srpanj 2019 09:50

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje
 
NATJEČAJ ZA IZBOR
  

a)  jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti,        grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena         zaštita, grana javno zdravstvo na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
c) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti na      Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno za 50% nastavne norme.
 

Pojedinost doznajte u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima


Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2019 13:30

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje
 
NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, trajno zvanje, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom - 3 sata tjedno

Pojedinosti doznajte u prilogu...


Obavijest o izabranim kandidatima


Ažurirano Četvrtak, 06 Lipanj 2019 09:34

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje
 
NATJEČAJ ZA IZBOR
 
a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri za primaljstvo - na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pojedinosti doznajte u prilogu...


Obavijest o izabranim kandidatima

Ažurirano Utorak, 30 Travanj 2019 12:00

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje:
 
NATJEČAJ ZA IZBOR


a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II

Pojedinosti možete doznati u prilogu...

Obavijest o izabranim kandidatimaAžurirano Četvrtak, 04 Travanj 2019 13:20

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor:

a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu viši     predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I

b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu viši     predavač na Katedri za zdravstvenu njegu

Više doznajte u nastavku...

Obavijest o izabranim kandidatima


Ažurirano Ponedjeljak, 11 Ožujak 2019 9:54

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor:

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor na Katedri za temeljne medicinske znanosti

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, na Katedri za kliničke medicinske     znanosti II

c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, na Katedri za temeljne medicinske znanosti

d) četiri nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, na Katedri za primaljstvo

e) jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju viši predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I

Više doznajte u nastavku...


Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima


Ažurirano Ponedjeljak, 28 Siječanj 2019 12:38

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje:
 
NATJEČAJ ZA IZBOR


a) devet nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, na Katedri za zdravstvenu njegu

b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku

Pojedinosti možete doznati u prilogu.

Obavijest o izabranim kandidatima
Obavijest o izabranim kandidatima


Ažurirano Petak, 21 Prosinac 2018 12:08

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje:
 
NATJEČAJ ZA IZBOR


a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme od 12 mjeseci - s nepunim radnim vremenom - 3 sata tjedno.

Pojedinosti možete doznati u prilogu.Ažurirano Srijeda, 10 Listopad 2018 11:57

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor:

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor,  na Katedri za laboratorijsku i     radiološku dijagnostiku

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II

c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, na Katedri za temeljne medicinske znanosti

d) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, na Katedri za temeljne medicinske znanosti

e) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač, na Katedri za primaljstvo

f) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, znanstveno     područje biomedicina i zdravstvo, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II

g) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač/viši predavač, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I

h) četiri nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač, na Katedri za zdravstvenu njegu

Više doznajte u nastavku...

Obavijest o izabranim kandidatima

Obavijest o izabranim kandidatima

Ažurirano Utorak, 25 Rujan 2018 11:50

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, objavljuje poništenje natječaja objavljenog na Narodnim novinama broj 80/2018 od 07. rujna 2018., mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te Web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta 07. rujna 2018. godine za izbor na radno mjesto II. vrste - viši stručni referent za poslove pisarnice i arhive u Službi za kadrovske i opće poslove - na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj/ica. Više doznajte u prilogu...
Ažurirano Petak, 07 Rujan 2018 09:22
Ažurirano Petak, 20 Srpanj 2018 12:45

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje
 
NATJEČAJ ZA IZBOR

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, nastavna baza KBC, s nepunim radnim vremenom - 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze

Pojedinosti možete doznati u prilogu


Ažurirano Petak, 08 Lipanj 2018 09:23

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ :

a) za radno mjesto I. vrste - voditeljice Službe financijsko-računovodstvenih poslova Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na  određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta

b) za radno mjesto III. vrste - voditeljice ostalih ustrojstvenih jedinica-tajnice Katedre za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci - s nepunim radnim vremenom - 10 sati tjedno.
 
Više doznajte u prilogu.


Ažurirano Petak, 18 Svibanj 2018 12:58

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor:

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta     zdravstvenih studija u Rijeci
b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci
c) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač, na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci
Više doznajte u nastavku...
Ažurirano Petak, 02 Ožujak 2018 10:43

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:

a) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za plan i analizu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta.

b) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik informatičke struke u  Informatičkoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Više doznajte u prilogu.

Ažurirano Petak, 02 Ožujak 2018 09:04

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za temeljne medicinske znanosti
b) jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand na Katedri za kliničke medicinske znanosti II
c) jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent, znanstveno područje     biomedicina i zdravstvo na Katedri za kliničke medicinske znanosti II
d) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za kliničke medicinske znanosti I
e) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za javno zdravstvo
f) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za javno zdravstvo
g) šest nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač ili viši predavač na Katedri za fizioterapiju
h) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za fizioterapiju
i) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za kliničke medicinske znanosti II
j) deset nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za zdravstvenu njegu
k) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I
Više doznajte u prilogu.


Ažurirano Petak, 26 Siječanj 2018 08:41

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor:

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor na Katedri za kliničke medicinske znanosti I
b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač  na Katedri za javno zdravstvo
Više doznajte u nastavku...Ažurirano Petak, 03 Studeni 2017 09:16

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor:

a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač na Katedri za primaljstvo
b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač na Katedri za javno zdravstvo
Više doznajte u nastavku...
 

Više doznajte u prilogu Natječaj


Ažurirano Srijeda, 29 Ožujak 2017 09:04

Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Fakulteta zdravstvenih studija  održati će pristupnik Daniel Meštrović, dr. med. Više u prilogu.


Ažurirano Petak, 27 Siječanj 2017 09:15

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom - 15 sati tjedno
UVJETI:

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te odredbama 35. Statuta Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. 
Pristupnik na natječaj uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilaže: 

- preslike osobne dokumentacije (diplome, uvjerenja, domovnicu),
- životopis,
- odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje (pristupnik koji odluku o izboru - posjeduje)
- popis radova, separati radova. Za svaki rad koji se iskazuje kao CC rad potrebno je
- navesti znanstveni i osobni doprinos, te priložiti potvrdu da je rad indeksiran u CC ( u
dva primjerka),
- svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi 
izbor),
- potvrdu o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada - ocjena
studentske ankete
- dokaz da je zaposlenik nastavne baze
- pristupnik kojem hrvatski jezik nije materinji mora priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog 
- jezika, razina (B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
- pristupnik koji je studij završio izvan Republike Hrvatske mora dostaviti rješenje o
  stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije 

Pristupnik je dužan prijavu, životopis i popis radova dostaviti i na CD-u.
 
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj:116/03.).
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave. Sve prijave se podnose pismenim putem na adresu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, V.C. Emina 5, Rijeka
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Ažurirano Srijeda, 05 Listopad 2016 09:15

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent na Katedri za zdravstvenu njegu b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač na Katedri za javno zdravstvo c) jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač na Katedri za Fizioterapiju d) jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač na Katedri za laboratorijsku dijagnostiku e) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za javno zdravstvo f) jednog nastavnika u nastavnom zvanjunaslovni viši predavač na Katedri za javno zdravstvo g) četiri nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za zdravstvenu njegu h) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za temeljne medicinske znanosti i) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I j) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za primaljstvo k) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I l) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I lj) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I m) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II n) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II o) jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II p) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za fizioterapiju Više doznajte u prilogu.


Ažurirano Srijeda, 27 Srpanj 2016 09:26

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana farmakologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom - 5 sati tjedno. Više dozanjte ovdje.


Ažurirano Srijeda, 04 Svibanj 2016 09:21

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik informatičke struke u Informatičkoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno. Više doznajte u prilogu.

Ažurirano Utorak, 29 Ožujak 2016 09:57

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:

a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač na Katedri za javno zdravstvo
b) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za zdravstvenu njegu
c) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku
d) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za javno zdravstvo
e) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za javno zdravstvo
f) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent na Katedri za kliničke medicinske znanosti II
g) jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand na Katedri za klinički medicinske znanosti I
Više doznajte u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 24 Veljača 2016 09:37

N A T J E Č A J za radno mjesto III. vrste - administrativni tajnik u Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci – s punim radnim vremenom. Više u prilogu.

Ažurirano Četvrtak, 28 Siječanj 2016 08:40

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više dozanjte ovdje.
 

Ažurirano Ponedjeljak, 21 Rujan 2015 08:32

FZSRI objavljuje natječaj 20. rujna 2015! Fakultet zdravstvenih studija objavljuje natječaj za izbor u znanstveno-nastavno i nastavna zvanja. Više u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 16 Rujan 2015 08:40

FZSRI objavljuje natječaj!  N A T J E Č A J za radno mjesto III. vrste - administrativni tajnik u Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci – s punim radnim vremenom. Više u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 27.Svibnja 2015. 10:55

FZSRI objavljuje natječaj za dva naslovna viša predavača na Katedri za fizioterapiju, jednog naslovnog višeg predavača na Katedri za zdravstvenu njegu i jednog naslovnog docenta na Katedri za temeljne medicinske znanosti. Više u doznajte 
prilogu. 

 
 
.