Upozorenje

Dokumenti i obrasci

Ugovori o studiranju za sveučilištne diplomske studije
Fizioterapija
Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu
Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Ugovori o studiranju za preddiplomski stručni studij (redovni i izvanredni)
Fizioterapija - redovni
Primaljstvo - redovni
Radiološka tehnologija - izvanredni
Sestrinstvo - redovni
Sestrinstvo - izvanredni
Sestrinstvo Karlovac - izvanredni


Obrazac za prijavu predmeta niže i više godine

Obrazac


Obrazac za plaćanja

Obrazac zahtjeva za plaćanja


Obrazac - primjer uplatnice za izdavanje duplikata AAI@EduHR

Primjer uplatnice 

*Napomena: korisnički podaci izdaju se nakon uplate vidljive na bankovnom računu primatelja!


Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja
Upute o podnošenju zahtjeva za procjenu etičnosti i izdavanja suglasnosti
Nacrt rada za etičko povjerenstvo
Obavijest i suglasnost
Izjava za nizak rizik


ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA
Naputak za prijavu i oblikovanje završnog rada 


 Naputak za prijavu završnog rada
Naputak za oblikovanje završnog rada
Prijava završnog rada

ZA STUDENTE SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA
Naputak za prijavu i oblikovanje diplomskog rada

Naputak za prijavu diplomskog rada
Naputak za oblikovanje diplomskog rada
Prijava diplomskog rada

Mrežne stranice

Akademsko pisanje


PRIZNAVANJE ISPITA

Obrazac - PRIZNAVANJE ISPITA (vrijedi za sve studijske programe)


MIROVANJA I PRIJELAZI

Odluka o mirovanju i prijelazu s drugih visokih učilišta

Dopuna odluke o mirovanju i prijelazu s drugih visokih učilišta

Zahtijev za mirovanje

Zahtijev za prijelaz


Obrazac - ZAMOLBA za prijepis ocjena

Prijepis ocjena

          Zahtjev za izdavanje dodatne dokumentacije za potrebe inozemne nostrifikacije diplome
 

Upute za uplatu školarine 

Uputa za uplatu školarine
Upute i obrasci za korištenje TURNITIN programa  za provjeru izvornosti završnih i diplomskih radova

Zahtjev za dobivanje ovlasti za pristup u mrežni sustav Turnitin za nastavnike

Uputa za korištenje mrežne usluge Turnitin za nastavnike

Uputa za korištenje mrežne usluge Turnitin za studente

Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada


Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja

Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

Zahtjev za priznavanje prethodnog formalnog učenja

Zahtjev za priznavanje prethodnog neformalnog učenja

 
.