Upozorenje

Sestrinstvo

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021..

Sestrinsvo redovni studiij
Sestrinstvo izvanredni studij
Sestrinstvo izvanredni studij Karlovac

Satnica - redovni studij za ak. god 2020./2021.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Satnica - izvanredni sudij za ak. god. 2020./2021.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Izvedbeni nastavni planovi za redovni studij ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini
 

I. godina
Anatomija 
Dijetetika 
Filozofija i bioetika u sestrinstvu 
Fiziologija 
Informatika u zdravstvenoj njezi 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I 
Komunikacijske vještine 
Mikrobiologija s parazitologijom 
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja 
Osnove medicinske kemije i biokemije 
Osnove zdravstvene njege 
Patofiziologija 
Proces zdravstvene njege 
Psihološka medicina 
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege 
Socijalno i zdravstveno zakonodoavstvo 
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 
Engleski jezik

II. godina
Dermatovenerologija 
Ginekologija i opstetricija 
Higijena i epidemiologija 
Infektologija 
Interna medicina 
Javno zdravstvo 
Klinička propedeutika 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II 
Neurologija 
Hitna medicina - sestrinski pristup 
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom 
Farmakologija 
Patologija 
Pedijatrija 
Sociologija zdravlja 
Zdravstvena njega djeteta 
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 
Zdravstvena njega odraslih I 
Zdravstvena psihologija 
Engleski jezik II
Njemački jezik II
Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji - izborni
Bioetika i kultura dijaloga - izborni
Biološke osnove ponašanja - izborni
Hospitalne infekcije - izborni
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji - izborni
Izabrana poglavlja iz dermatovenerologije - izborni
Kako pripremiti i održati usmenu prezentaciju - izborni
Majka i dijete-fiziologija ranog odnosa - izborni
Mentorstvo u sestrinstvu - izborni
Nutritivne potrebe medicinskih sestara/tehničara tijekom rada - izborni
Otpornost mikroorganizama na fizikalne i kemijske čimbenike-sterilizacija i dezifenkcija - izborni
Podvodna i hiperbarična medicina - izborni
Praktikum iz grupnog rada I - izborni
Tehnika instrumentiranja - izborni
Uloga medicinske sestre/ tehničara u promociji cijepljenja - izborni
Uloga sestre u poticanju i podršci dojenja - izborni
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intezivnog liječenja - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni

III. godina
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III 
Oftalmologija 
Osnove biomedicinske statistike 
Otorinolaringologija 
Palijativna zdravstvena skrb 
Psihijatrija i mentalno zdravlje 
Zdravstvena njega odraslih II 
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 
Zdravstvena njega starijih osoba 
Zdravstvena njega u kući 
Zdravstvena njega u zajednici 
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 
Završni rad 
Adolescencija-razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni
Da li je radioaktivni pacijent opasan za osoblje i okolinu - izborni
Digitalna era u kardiologiji - "kućni monitoring sistemi" - izborni
Dovoljno dobro sestrinstvo - izborni
Funkcionalno - estetski značaj maksilofacijalne regije u kirurškom liječenju - izborni
Grupni rad u zajednici - izborni
Holistički pristup u zdravstvenoj skrbi - izborni
Intenzivna njega bolesnika - izborni
Ionizirajuće zračenje u medicinskoj dijagnostici - izborni
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Međudjelovanje hrane i ljekova - izborni
Neupućenost kao sestrinska dijagnoza - izborni
Osnove zdravstvene njege bolesnika kod specifičnih stanja - izborni
Praktični primjeri iz statistike u sestrinstvu - izborni
Predoziranja i trovanja kod odraslih osoba - izborni
Primarna prevencija u zajednici-sestrinski pristup - izborni
Sestrinski pristup hitnim stanjima u kući - izborni
Sestrinstvo u zajednici-podrška obitelji u razvoju djece - izborni
Tehnike osobnog rasta i razvoja - izborni
Ultrazvuk u sestrinskoj praksi: otvaranje i održavanje venskog puta - izborni
Zdravstvena njega bolesnika s oštećenjem kralježnične moždine - izborni
Zdravstvena njega kronične rane - izborni
Zdravstvena njega radioaktivnog bolesnika i zaštita od zračenja - izborni
Život s novim glasom - izborni

 Izvedbeni nastavni planovi za izvanredni studij ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Anatomija 
Dijetetika 
Filozofija i bioetika u sestrinstvu 
Fiziologija 
Informatika u zdravstvenoj njezi 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I 
Komunikacijske vještine 
Mikrobiologija s parazitologijom 
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja 
Osnove medicinske kemije i biokemije 
Osnove zdravstvene njege 
Patofiziologija 
Proces zdravstvene njege 
Psihološka medicina 
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege 
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 
Engleski jezik

II. godina
Dermatovenerologija 
Ginekologija i opstetricija 
Higijena i epidemiologija 
Infektologija 
Interna medicina 
Javno zdravstvo 
Klinička propedeutika 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II 
Neurologija 
Hitna medicina - sestrinski pristup 
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom 
Farmakologija 
Patologija 
Pedijatrija 
Sociologija zdravlja 
Zdravstvena njega djeteta 
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 
Zdravstvena njega odraslih I 
Zdravstvena psihologija 
Engleski jezik II
Njemački jezik II
Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji - izborni
Bioetika i kultura dijaloga - izborni
Biološke osnove ponašanja - izborni
Hospitalne infekcije - izborni
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji - izborni
Izabrana poglavlja iz dermatovenerologije - izborni
Kako pripremiti i održati usmenu prezentaciju - izborni
Majka i dijete-fiziologija ranog odnosa - izborni
Mentorstvo u sestrinstvu - izborni
Nutritivne potrebe medicinskih sestara/tehničara tijekom rada - izborni
Otpornost mikroorganizama na fizikalne i kemijske čimbenike - sterilizacija i dezinfekcija - izborni
Podvodna i hiperbarična medicina - izborni
Praktikum iz grupnog rada I - izborni
Tehnika instrumentiranja - izborni
Uloga medicinske sestre/ tehničara u promociji cijepljenja - izborni
Uloga sestre u poticanju i podršci dojenja - izborni
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni

III. godina
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III 
Oftalmologija 
Osnove biomedicinske statistike 
Otorinolaringologija 
Palijativna zdravstvena skrb 
Psihijatrija i mentalno zdravlje 
Zdravstvena njega odraslih II 
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 
Zdravstvena njega starijih osoba 
Zdravstvena njega u kući 
Zdravstvena njega u zajednici 
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 
Završni rad 
Adolescencija-razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni
Da li je radioaktivni pacijent opasan za osoblje i okolinu - izborni
Digitalna era u kardiologiji - "kućni monitoring sistemi" - izborni
Dovoljno dobro sestrinstvo - izborni
Funkcionalno-estetski značaj maksilofacijalne regije u kirurškom liječenju - izborni
Grupni rad u zajednici - izborni
Holistički pristup u zdravstvenoj skrbi - izborni
Intenzivna njega bolesnika - izborni
Ionizirajuće zračenje u medicinskoj dijagnostici - izborni
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Međudjelovanje hrane i ljekova - izborni
Neupućenost kao sestrinska dijagnoza - izborni
Osnove zdravstvene njege bolesnika kod specifičnih stanja - izborni
Praktični primjeri iz statistike u sestrinstvu - izborni
Predoziranja i trovanja kod odraslih osoba - izborni
Primarna prevencija u zajednici-sestrinski pristup - izborni
Sestrinski pristup hitnim stanjima u kući - izborni
Sestrinstvo u zajednici-podrška obitelji u razvoju djece - izborni
Tehnike osobnog rasta i razvoja - izborni
Ultrazvuk u sestrinskoj praksi: otvaranje i održavanje venskog puta - izborni
Zdravstvena njega bolesnika s oštećenjem kralježnične moždine - izborni
Zdravstvena njega kronične rane - izborni
Zdravstvena njega radioaktivnog bolesnika i zaštita od zračenja - izborni
Život s novim glasom - izborni
 
.