Upozorenje

Fizioterapija

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021.

Fizioterapija redovni studij

Satnica za ak. god. 2020./2021.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Izvedbeni nastavni planovi za ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Anatomija s histologijom 
Biomehanika 
Fizika 
Fiziologija s patofiziologijom 
Javno zdravstvo u fizioterapiji 
Klinička kineziologija 
Klinička praksa I 
Osnove motoričkih transformacija I 
Psihički razvoj čovjeka 
Psihološka medicina 
Uvod u fizioterapiju 
Fizioterapijska procjena 
Osnove zdravstvene njege 
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 
Engleski jezik
Njemački jezik
Talijanski jezik
Izabrana poglevlja iz sportske fiziologije - izborni
Rehabilitacija igrom - izborni

II. godina
Fizikalni čimbenici u terapiji
Fizioterapijske vještine 
Klinička praksa II 
Klinička medicina I Ortopedija 
Klinička medicina I Protetika i ortotika 
Klinička medicina I Kirurgija i traumatologija 
Klinička medicina I Sportska medicina 
Klinička medicina II Kardiologija i pulmologija 
Klinička medicina II Reumatologija 
Klinička medicina II Ginekologija i porodništvo 
Klinička medicina III Neurologija 
Klinička medicina III Psihijatrija 
Klinička medicina III Pedijatrija 
Komunikacijske vještine 
Fizioterapija I Fizioterapija u ortopediji 
Fizioterapija I Fizioterapija u kirurgiji i traumatologiji 
Fizioterapija II Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji 
Fizioterapija II Fizioterapija u onkologiji 
Fizička aktivnost
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji
Ionizirajuće zračenje u medicinskoj dijagnostici
Medicinska masaža
Osnove radiologije
Podvodna i hiperbarična medicina
Praktikum iz grupnog rada I
Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika
Važnost slikovnih tehnika u reumatologiji
Wellness
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje
Fizička aktivnost - izborni
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji - izborni
Ionizirajuće zračenje u medicinskoj dijagnostici - izborni
Medicinska masaža - izborni
Osnove radiologije - izborni
Podvodna i hiperbarična medicina - izborni
Praktikum iz grupnog rada I - izborni
Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika - izborni
Važnost slikovnih tehnika u reumatologiji - izborni
Wellness - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni
 
III. godina
Fizioterapija III Fizioterapija u neurologiji 
Fizioterapija III Fizioterapija u psihijatriji 
Fizioterapija III Fizioterapija u gerijatriji 
Fitioterapija IV Fizioterapija u sportskoj medicini 
Fizioterapija IV Fizioterapija u reumatologiji 
Fizioterapija u pedijatriji 
Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu 
Klinička praksa III 
Etika zdravstvene skrbi 
Medicinska sociologija 
Rehabilitacijska medicina 
Osnove biomedicinske statistike 
Klinička praksa IV sa završnim radom
Amputacija ekstremiteta-početak novog života - izborni
Ergonomija - izborni
Fizička aktivnost - izborni
Fizikalna terapija u upalnim reumatskim oboljenjima - izborni
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Liječenje politraumatiziranih bolesnika - izborni
Neurofacilitacijska tehnika po Bobath-u u neurorehabilitaciji - izborni
Obitelj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju - izborni
Osnove radne terapije u dječjoj dobi - izborni
Pozicioniranje neuroloških bolesnika u aktivnostima svakodnevnog života - izborni
Praktični primjeri iz statistike u fizioterapiji - izborni
Reanimacija - izborni
Sport osoba s invaliditetom - izborni
Zdravstveni turizam - izborni
 
 
.