Upozorenje

Radiološka tehnologija

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021.

Radiološka tehnologija redovni studij 

Radiološka tehnologija izvanredni studij

Satnica - redovni studij za ak. god. 2020./2021.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Satnica - izvanredni studij za ak. god. 2020./2021.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Satnica vježbi na Kliničkom zavodu za Radiologiju za 1., 2. i 3. godinu

Raspored vježbi - 1. godina redovni studij
Raspored vježbi - 2. godina izvanredni studij
Raspored vježbi - 3. godina redovni studij

Teme završnih radova 2021

Teme završnih radova RT 2021

Izvedbeni nastavni planovi redovni studij za ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Anatomija
Uvod u radiologiju 
Receptori radiološke slike 
Medicinska informatika 
Tehnike slikovnog prikaza 
Fizika 
Praktikum fizikalnih mjerenja 
Radiološki uređaji 
Komunikacijske vještine 
Medicinska sociologija 
Fiziologija s patofiziologijom 
Radiološka anatomija 
Patologija 
Radiološka propedeutika 
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 
Etika zdravstvene skrbi 
Prva pomoć 
Engleski jezik
Obrada slikovnih zapisa u medicini - izborni
Specifičnosti u pristupu osobama s invaliditetom u radiološkoj dijagnostici - izborni

II. godina
Interna medicina 
Skeletna radiografija 
Konvencionalne radiološke metode 
Farmakologija 
Ortopedija 
Stručna praksa I 
Kontrastna sredstva 
Radiobiologija i zaštita 
Laboratorijska dijagnostika 
Intervencijska radiologija 
Socijalna medicina i epidemiologija 
Radioterapija 
Engleski jezik II
Njemački jezik II
Intervencijska radiologija II - izborni
Neurologija +Neurokirurgija - izborni
Pulmologija - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni

III. godina
Onkologija 
Menagement u radiologiji 
Osiguranje kvalitete u radiološkoj dijagnostici 
Nuklearna medicina 
Urgentna medicina 
Tehnike slojevnog snimanja 
Stručna praksa II 
Kirurgija i traumatologija 
Digitalni zapis u radiologiji 
Osnove biomedicinske statistike 
Intervencijska radiologija 
Završni rad 
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika  - izborni
Optimizacija postupaka u konvencionalnoj radiologiji - izborni
Pedijatrijska radiologija - izborni

Izvedbeni nastavni planovi izvanredni studij za ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Uvod u radiologiju 
Anatomija 
Receptori radiološke slike 
Medicinska informatika 
Tehnike slikovnog prikaza 
Fizika 
Praktikum fizikalnih mjerenja 
Radiološki uređaji 
Komunikacijske vještine 
Medicinska sociologija 
Fiziologija s patofiziologijom 
Radiološka anatomija 
Patologija 
Radiološka propedeutika 
Etika zdravstvene skrbi 
Prva pomoć 
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 
Engleski jezik
Obrada slikovnih zapisa u medicini - izborni
Specifičnosti u pristupu osobama s invaliditetom u radiološkoj dijagnostici - izborni

II. godina
Interna medicina 
Skeletna radiografija 
Konvencionalne radiološke metode 
Farmakologija 
Ortopedija 
Stručna praksa I 
Kontrastna sredstva 
Radiobiologija i zaštita 
Laboratorijska dijagnostika 
Intervencijska radiologija 
Socijalna medicina i epidemiologija 
Radioterapija 
Engleski jezik II
Njemački jezik II
Talijanski jezik II
Intervencijska radiologija II - izborni
Neurologija+Neurokirurgija - izborni
Pulmologija - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni

III. godina
Onkologija 
Menagement u radiologiji 
Osiguranje kvalitete u radiološkoj dijagnostici 
Nuklearna medicina 
Urgentna medicina 
Tehnike slojevnog snimanja 
Stručna praksa II 
Kirurgija i traumatologija 
Digitalni zapis u radiologiji 
Osnove biomedicinske statistike 
Intervencijska radiologija 
Završni rad 
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Optimizacija postupaka u konvencionalnoj radiologiji - izborni
Pedijatrijska radiologija - izborni
 
.