Upozorenje

Primaljstvo

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021. 

Primaljstvo redovni studij
 
Primaljstvo izvanredni studij

Satnica - redovni studij za ak. god 2020./2021.


I. godina
  files/NASTAVA/Preddiplomski/PRIMALJSTVO/Satnica/PDF Primaljstvo 1. god. semestri.pdfRaspored nastave  

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Satnica - izvanredni studij za ak. god 2020./2021.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave


III. godina
Raspored nastave

Izvedbeni nastavni planovi za redovni studij Primaljstva ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Anatomija
Embriologija za primalje 
Biofizika i zaštita od ionizirajućeg zračenja 
Fiziologija i patofiziologija 
Opća mikrobiologija 
Psihološka medicina 
Sociologija u primaljstvu 
Javno zdravstvo 
Promocija zdravlja 
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 
Komunikacijske vještine i rad u grupi 
Informatizacija i administracija u primaljstvu 
Mentalno zdravlje 
Osnove primaljske njege 
Proces primaljske njege 
Fiziologija trudnoće i porođaja 
Specijalna mikrobiologija u primaljstvu 
Opstetricija 
Fiziologija boli 
Prenatalna primaljska skrb 
Primaljska njega trudnice 
Primaljska njega rodilje 
Fiziologija i patofiziologija postnatalnog perioda 
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 
Postnatalna primaljska njega 
Zdravo novorođenče 
Engleski jezik

II. godina
Farmakologija 
Bioetika u primaljstvu 
Neurološke bolesti u trudnoći 
Osnove kliničke medicine 
Osnove humane genetike 
Patologija 
Osnove transfuzijske medicine 
Spolno i repodukcijsko zdravlje 
Planiranje obitelji 
Primaljstvo u zajednici 
Ginekologija 
Primaljska njega u ginekologiji 
Primaljska njega u porodu 
Puerperij 
Primaljska njega u puerperiju 
Primaljska njega zdravog novorođenčeta 
Kritičko razmišljanje u primaljstvu 
Adolescencija-razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni
Fetalni nadzor u porodu - izborni
Holistički pristup u primaljskoj skrbi - izborni
Ljudska seksualnost - izborni
Majka i dijete-fiziologija i dinamika ranog odnosa - izborni
Praktikum iz grupnog rada I - izborni
Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja - izborni
Primaljstvo u podršci i poticanju dojenja - izborni
Rad s grupom u primaljstvu - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni

III. godina
Kronične bolesti i trudnoća 
Osnove kirurgije 
Osnove anesteziologije i reanimacije 
Rizična trudnoća 
Primaljska njega u rizičnih trudnoća 
Komplikacije u porodu 
Primaljska njega kod komplikacija u porodu 
Komplikacije u puerperiju 
Primaljska njega kod komplikacija u puerperiju 
Mentalno zdravlje babinjača 
Bolesno novorođenče i nedonošće 
Primaljska njega bolesne novorođenčadi 
Osnove biomedicinske statistike 
Završni rad 
Donošenje odluka u primaljstvu - izborni
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Obitelj u riziku - izborni
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu - izborni
Vježbanje u trudnoći - izborni
Zdravstvena njega onkološkog bolesnika - izborni
Zdravstvena njega umirućih bolesnika - izborni
 

Izvedbeni nastavni planovi za izvanredni studij Primaljstva ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Anatomija 
Embriologija za primalje 
Biofizika i zaštita od ionizirajućeg zračenja 
Fiziologija i patofiziologija 
Opća mikrobiologija 
Psihološka medicina 
Sociologija u primaljstvu 
Javno zdravstvo 
Promocija zdravlja 
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 
Komunikacijske vještine i rad u grupi 
Informatizacija i administracija u primaljstvu 
Mentalno zdravlje 
Osnove primaljske njege 
Proces primaljske njege 
Fiziologija trudnoće i porođaja 
Specijalna mikrobiologija u primaljstvu 
Opstetricija 
Fiziologija boli 
Prenatalna primaljska skrb 
Primaljska njega trudnice 
Primaljska njega rodilje 
Fiziologija i patofiziologija postnatalnog perioda 
Postnatalna primaljska njega 
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 
Zdravo novorođenče 
Engleski jezik
Njemački jezik
Talijanski jezik

II. godina
Farmakologija 
Osnove kliničke medicine 
Bioetika u primaljstvu 
Neurološke bolesti u trudnoći 
Osnove humane genetike 
Patologija 
Osnove transfuzijske medicine 
Spolno i repodukcijsko zdravlje 
Planiranje obitelji 
Primaljstvo u zajednici 
Ginekologija 
Primaljska njega u ginekologiji 
Primaljska njega u porodu 
Puerperij 
Primaljska njega u puerperiju 
Primaljska njega zdravog novorođenčeta 
Kritičko razmišljanje u primaljstvu 
Adolescencija-razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni
Fetalni nadzor u porodu - izborni
Holistički pristup u primaljskoj skrbi - izborni
Ljudska seksualnost - izborni
Majka i dijete-fiziologija i dinamika ranog odnosa - izborni
Praktikum iz grupnog rada I - izborni
Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja - izborni
Primaljstvo u podršci i poticanju dojenja - izborni
Rad s grupom u primaljstvu - izborni
Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje - izborni
 

III. godina
Kronične bolesti i trudnoća 
Osnove kirurgije 
Osnove anesteziologije i renimacije 
Rizična trudnoća 
Primaljska njega u rizičnih trudnoća 
Komplikacije u porodu 
Primaljska njega kod komplikacija u porodu 
Komplikacije u puerperiju 
Primaljska njega kod komplikacija u puerperiju 
Mentalno zdravlje babinjača 
Bolesno novorođenče i nedonošće 
Primaljska njega bolesne novorođenčadi 
Osnove biomedicinske statistike 
Završni rad 
Donošenje odluka u primaljstvu - izborni
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika - izborni
Obitelj u riziku - izborni
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu - izborni
Vježbanje u trudnoći - izborni
Zdravstvena njega onkološkog bolesnika - izborni
Zdravstvena njega umirućih bolesnika - izborni
 
.