Upozorenje

Fizioterapija

Nastavni plan i program za ak. god. 2020./2021.

Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2020./2021.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Mjerenje i procjena boli 
Pristup osobama s invaliditetom 
Prava i obaveze u zdravstvenoj struci 
Znanost i društvo 
Specifičnosti fizioterapije u bolesnika treće životne dobi 
Menadžment u zdravstvu 
Nacrt diplomskog rada 
Medicinska informatika 
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Suvremene teme iz psihologije 
Pedagoški aspekti edukacije 
Didaktika 
Umijeće medicinske nastave 
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni
Etika fizeoterapeuta u teoriji i praksi - izborni
Fizioterapija u protetici i ortotici - izborni
Hypnofizioterapija - izborni
Istraživanja i projekti u fizioterapiji - izborni
Komunikacija - izborni
Međukulturalna kompetentnost u zdravstvu - izborni
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izborni
Pedagogija treće životne dobi - izborni
Timski rad - izborni
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni
Učestalost ozljeđivanja u sportu - izborni
Utjecaj seksualnog zdravlja na svakodnevni život - izborni
Wellness-preventivna medicina - izborni


II. godina
Biomehanika u fizioterapiji 
Neurofiziologija pokreta 
Funkcionalna dijagnostika u fizioterapiji 
Fizioterapija mišićno-koštanog sustava 
Fizioterapija u sportu 
Neurofizioterapija 
Kardiopulmološka fizioterapija 
Izrada diplomskog rada 
Dizajn studija u epidemiologiji i javnom zdravstvu - izborni
Fizikalna terapija jučer i danas - izborni
Fizioterapija u jedinici intenzivnog liječenja - izborni
Fizioterapijski pristup kod periprotetičnih infekcija - izborni
Gerontofizioterapija - izborni
Novosti u liječenju upalnih reumatoidnih bolesti - izborni
Osnovni principi i primjenjivost manualnog oblika terapije - izborni
Praktikum iz grupnog rada II - izborni
Praktikum iz rada s obitelji - izborni
Primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) u fizioterapiji - izborni
Tendinopatije- multidisciplinarni pristup - izborni
Tjelesna aktivnost i trudnoća - izborni
 
 
.