Upozorenje

Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021. 

Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2020./2021.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Uvod u forenzičnu psihijatriju i pravo 
Pristup osobama sa invaliditetom 
Javnozdravstvene intervencije 
Znanost i društvo 
Menadžment u zdravstvu 
Nacrt diplomskog rada 
Medicinska informatika 
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Suvremene teme iz psihologije 
Pedagoški aspekti edukacije 
Didaktika 
Mentalno zdravlje obitelji 
Umijeće medicinske nastave 
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni
Etika sestrinstva u teoriji i praksi - izborni
Holistički pristup mentalnom zdravlju - izborni
Hypnofizioterapija - izborni
Komunikacija - izborni
Međukulturna kompetentnost u zdravstvu - izborni
Mentalna stabilnost kroz faze starenja - izborni
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izborni
Mjerenje i procjena boli - izborni
Obiteljski diskurs u kontekstu zaštite od nasilja u obitelji - izborni
Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja - izborni
Pedagogija treće životne dobi - izborni
Podrška obitelji u razvoju djece - izborni
Praktikum kreativne terapije - izborni
Prevencija ovisnosti u adolescenciji - izborni
Wellness-preventivna medicina - izborni

II. godina
Specijalna zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 
Psihičke funkcije i njihovi poremećaji 
Klinički sindromi duševnih poremećaja 
Terapijski zahvati u području mentalnog zdravlja 
Cjelovita skrb o mentalnom zdravlju 
Diplomski rad 
Adolescencija-suvremeni koncepti odrastanja - izborni
Alkoholizam i ovisnost - izborni
Dizajn studija u epidemiologiji i javnom zdravstvu - izborni
Klinička supervizija - izborni
Mentalno zdravlje i prevencija - izborni
Mentalno zdravstveni aspekti osoba s intelektualnim teškoćama - izborni
Nasilje u obitelji - izborni
Obitelj u zdravlju i bolesti - izborni
Osnove grupne psihoterapije - izborni
Praktikum iz grupnog rada II - izborni
Praktikum iz rada s obitelji - izborni
Pretilost - izborni
Psihički aspekti kroničnih dječjih bolesti - izborni
Psihički poremećaji u starijoj životnoj dobi - izborni
Psihološka medicina - izborni
Psihološki razvoj čovjeka - izborni
Reakcija na stresogena i traumatska iskustva - izborni
Rehabilitacija i resocijalizacija psihičkih bolesnika - izborni
Suradna psihijatrija - izborni
Tjeskoba i kako je se riješiti - izborni
Uvod u grupnu analizu I - izborni
Uvod u grupnu analizu II - izborni
Zaštita mentalnog zdravlja kod specifičnih bolesnika - izborni
Zdravstvena psihologija - izborni
 
.