Upozorenje

Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021.

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2020./2021.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini

I. godina
Mikropoduzetništvo u zdravstvu 
Etika sestrinstva u teoriji i praksi 
Pristup osobama s invaliditetom 
Javnozdravstvene intervencije 
Znanost i društvo 
Menadžment u zdravstvu 
Nacrt diplomskog rada 
Medicinska informatika 
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Suvremene teme iz psihologije 
Pedagoški aspekti edukacije 
Didaktika 
Umijeće medicinske nastave 
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni
Hypnofizioterapija - izborni
Komunikacija - izborni
Međukulturalna kompetentnost u zdravstvu - izborni
Mentalno zdravlje obitelji - izborni
Mjerenje i procjena boli - izborni
Pedagogija treće životne dobi - izborni
Podrška obitelji u razvoju djece - izborni
Profesionalni identitet u sestrinstvu - izborni
Wellness - preventivna medicina - izborni


II. godina
Zdravstveni sustavi u praksi 
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi 
Upravljanje rizicima u zdravstvu 
Kontrola kvalitete u zdravstvu 
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika 
Transfuzijska medicina 
Rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 
Specifičnosti organizacije rada u specijalnim bolnicama 
Ekonomski i pravni aspekti organizacije rada u KBC-u 
Koordinacija i supervizija zdravstvene njege 
Izrada diplomskog rada 
Dizajn studija u epidemiologiji i javnom zdravstvu - izborni
Intelektualno vlasništvo - izborni
Medicinske usluge na slobodnom tržištu - izborni
Moć prehrane - izborni
Organizacija stomatološke zaštite - izborni
Praktikum iz grupnog rada II - izborni
Praktikum iz rada s obitelji - izborni
Zaštita mentalnog zdravlja kod specifičnih bolesnika - izborni
 
.