Upozorenje

Klinički nutricionizam

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021.

Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2020./2021.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini

I. godina


Didaktika
Nutricionizam 
Osnove biokemije 
Epidemiologija s procjenom kakvoće prehrane 
Patofiziologija prehrane 
Osnove laboratorijske medicine 
Prehrambene tehnologije 
Primjena dijetetičkih metoda u kliničkom okruženju 
Znanost i društvo 
Gastronomija 
Nacrt diplomskog rada 
Medicinska informatika 
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Suvremene teme iz psihologije 
Didaktika 
Fitoterapija i klinička aromaterapija - izborni
Komunikacija - izborni
Kriteriji sigurnosti vode za piće - izborni
Mediteranski, vegeterijanski i ostali obrasci prehrane - izborni
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izborni
Prehrana sportaša - izborni
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni
Wellness-preventivna medicina - izborni
Zakonske norme kakvoće i sigurnosti hrane - izborni


II. godina
Dijetoterapija i klinička prehrana I 
Nutraceutici 
Biokemija hrane 
Poremećaji u prehrani 
Crijevna mikrobiota 
Nutrigenetika i nutrigenomika 
Kvaliteta i sigurnost hrane 
Enteralna i parenteralna prehrana 
Dijetoterapija i klinička prehrana II 
Toksikologija hrane 
Pretilost i metabolički sindrom 
Izrada diplomskog rada 
Enogastronomija - izborni
Kemija aroma u hrani - izborni
Ljekovito i začinsko bilje - izborni
Moć prehrane - izborni
Održiva prehrana - izborni
Praktikum iz grupnog rada II - izborni
Prehrana bolesnika sa stomom - izborni
Psihoaktivne tvari u hrani - izborni
Uvod u poznavanje pčelinjih proizvoda - izborni
 
.