Upozorenje

Primaljstvo

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021.

Sveučilišni diplomski studij Primaljstvo

Raspored predavanja i vježbi za ak. god. 2020./2021.

I. godina

II. godina

Izvedbeni nastavni planovi ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina

Didaktika
Primjena zdravstvenog zakonodavstva u RH i EU 
Etika u znanstvenim istraživanjima i praksi 
Sustav kontrole i učinkovitosti u primaljstvu 
Sigurno majčinstvo i promocija zdravlja žene 
Didaktika 
Umijeće medicinske nastave 
Suvremene teme iz psihologije 
Znanost i društvo 
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 
Medicinska informatika 
Komunikacijske vještine 
Menadžment i ekonomika u zdravstvu 
Nacrt diplomskog rada 
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izbor
Farmakoterapija u perinatologiji - izbor
Individualizirani pristup u trudnoći i porođaju - izbor
Infekcije u perinatologiji - izbor
Kako komunicirati s gluhima - izbor
Komunikacija - izbor
Mikropoduzetništvo u zdravstvu - izbor
Priziv savjesti u ginekologiji - izbor
Trudnoća tijekom pandemije - izbor


II. godina

Razvojna psihologija 
Seksualnost i seksualno zdravlje 
Psihološki aspekti roditeljstva 
Fiziologija i dinamika ranog razvoja djeteta 
Ultrazvučni nadzor trudnoće 
Prevencija i nadzor infekcija povezan sa zdravstvenom skrbi 
Supervizija u primaljstvu 
Rana intervencija 
Diplomski rad 
Antenatalna dijagnostika - izbor
Bolesti ovisnosti i trudnoća - izbor
Debljina i trudnoća - izbor
Dijabetes i trudnoća - izbor
Ginekološka onkologija - izbor
Maloljetničke trudnoće - izbor
Moć prehrane - izbor
Primaljstvo temeljeno na dokazima - izbor
Uroginekologija - izbor
Zaštita žena od nasilja u obitelji - izbor
 
.