Upozorenje

Sestrinstvo - dislocirani studij u Karlovcu

Nastavni plan za ak. god. 2020./2021..

Sestrinstvo izvanredni studij Karlovac - 1 godina
Sestrinstvo izvanredni studij Karlovac - 2 godina
Sestrinstvo izvanredni studij Karlovac - 3 godina

Satnica - izvanredni studij za ak. god 2020./2021.

I. godina
Raspored nastave

II. godina
Raspored nastave

III. godina
Raspored nastave

Izvedbeni nastavni planovi za izvanredni studij ak. god. 2020./2021. (A- Z)

Izborni kolegiji koji su označeni plavom bojom su kolegiji koji se izvode u 2020./2021. akademskoj godini


I. godina
Anatomija 
Dijetetika 
Filozofija i bioetika u sestrinstvu 
Fiziologija 
Informatika u zdravstvenoj njezi 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I 
Komunikacijske vještine 
Mikrobiologija sa parazitologijom 
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja 
Osnove medicinske kemije i biokemije 
Osnove zdravstvene njege 
Patofiziologija 
Proces zdravstvene njege 
Psihološka medicina 
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege 
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada 
Engleski jezik
Njemački jezik
Talijanski jezik
Biološke osnove ponašanja - izborni
Hitna medicina - izborni
Koronarna bolest srca - izborni
Majka i dijete-fiziologija ranog odnosa - izborni
Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi - izborni
Tehnika instrumentiranja - izborni
Toksikologija - izborni
Uloga sestre u poticanju i podršci dojenja - izborni
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja - izborni


II. godina
Dermatovenerologija 
Ginekologija i opstetricija 
Higijena i epidemiologija 
Infektologija 
Interna medicina 
Javno zdravstvo 
Klinička propedeutika 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II 
Neurologija 
Hitna medicina - sestrinski pristup 
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom 
Farmakologija 
Patologija 
Pedijatrija 
Sociologija zdravlja 
Zdravstvena njega djeteta 
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 
Zdravstvena njega odraslih I 
Zdravstvena psihologija 
Engleski jezik II
Njemački jezik II
Talijanski jezik II
Biološke osnove ponašanja - izborni
Hitna medicina - izborni
Koronarna bolest srca - izborni
Majka i dijete-fiziologija ranog odnosa - izborni
Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi - izborni
Tehnika instrumentiranja - izborni
Toksikologija - izborni
Uloga sestre u poticanju i podršci dojenja - izborni
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja - izborni


III. godina
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno lječenje 
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III 
Oftalmologija 
Osnove biomedicinske statistike 
Otorinolaringologija 
Palijativna zdravstvena skrb 
Psihijatrija i mentalno zdravlje 
Zdravstvena njega odraslih II 
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 
Zdravstvena njega starijih osoba 
Zdravstvena njega u kući 
Zdravstvena njega u zajednici 
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 
Završni rad 
Adolescencija-razvojne specifičnosti i psihopatologija - izborni
Enterostomalna terapija - izborni
Holistički pristup u zdravstvenoj skrbi - izborni
Liječenje boli - izborni
Monitoring u anesteziji, hitnoj i intenzivnoj medicini - izborni
Neupućenost kao sestrinska dijagnoza - izborni
Organizacija i provođenje palijativne medicine u zajednici - izborni
Praktični primjeri iz statistike u sestrinstvu - izborni
Sestrinstvo u zajednici-podrška obitelji u razvoju djece - izborni
Specifična hitna stanja - izborni
Standardi kvalitete u zdravstvenoj njezi - izborni
Zdravstvena njega bolesnika s oštećenjem kralježnične moždine - izborni
Zdravstvena njega kronične rane - izborni
 
 
.