Upozorenje

Studentski zbor

Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija je nestranačko, nepolitičko i predstavničko tijelo studenata koje štiti interese studenata, sudjeluje u tijelima uprave Fakulteta zdravstvenih studija te je član Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.
Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija osnovan je 19. studenog 2014. godine.  Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija broji dvanaest  članova s pravom glasa te dva člana bez prava glasa. Članovi s pravom glasa jesu predstavnici i zamjenici predstavnika studenata slijedećih studija: sveučilišnih diplomskih studija Fakulteta zdravstvenih studija, fizioterapije, medicinsko laboratorijske dijagnostike, primaljstva, radiološke tehnologije, sestrinstva. Članovi bez prava glasa su: studentski pravobranitelj Fakulteta zdravstvenih studija i predstavnik preddiplomskih stručnih studija pri Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci.
Članovi Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija biraju se na studentskim izborima koji se održavaju svake dvije godine.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zadaće Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija jesu:

 • bira studentske predstavnike u fakultetsko vijeće, te sudjeluje u radu i odlučivanju istog,
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač Fakulteta zdravstvenih studija,
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora,
 • raspisuje Natječaj za financiranje studentskih programa
 • na temelju Natječaja donosi Proračun Studentskog zbora
 • imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen ovim Statutom,
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim važnim pitanjima za studente Fakulteta zdravstvenih studija,
 • predlaže putem Odbora za evaluaciju projekata i financije Fakulteta zdravstvenih studija plan financiranja studentskih aktivnosti,
 • potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta zdravstvenih studija,
 • predlaže Statut Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija,
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta zdravstvenih studija.

Za prvog predsjednika Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija izabran je

Kruno Topolski, student treće godine preddiplomskog stručnog studija Fizioterapije.

 
.